Molemmat parisuhteen osapuolet tuovat suhteeseen mukanaan oman perheensä ja sukunsa. Ei välttämättä konkreettisesti, mutta ainakin mielikuvissaan. Ihmisillä on hyvin erilaisia käsityksiä ja toiveita siitä, kuinka kiinteästi haluamme pitää kiinni aiemmista ihmissuhteista ja kuinka suurta painoarvoa asetamme näille suhteille nyt ja tulevaisuudessa.

Kasvun aikana vanhemmilta ja muilta lähisukulaisilta opitaan perhemalleja. Näiden yleispätevyyttä ei aina osata asettaa kyseenalaisiksi. Käsityserot muista ihmisistä ja ympäristöstä luovat mahdollisesti jännitteitä, joista parisuhteessa pitää sopia molempia tyydyttävällä tavalla.

Parisuhteessa tarvitaan kykyä irtautua tunneperäisistä siteistä lapsuuden perheeseen. Lisäksi tarvitaan kykyä sitoutua uuteen suhteeseen, tutustua ja liittyä myös kumppanin perheeseen.