Parisuhteessa luodaan keskinäisen suhteen lisäksi suhde kummankin kasvuperheeseen, sukuun ja ystäviin. Läheisyyttä, jakamista ja itsenäisyyttä on säädeltävä kumppanin lisäksi myös suhteessa ulkopuolisiin. Sitoutuminen parisuhteeseen merkitsee irtautumista lapsuuden perheestä ja liittymistä kumppaniin.

Irtautuminen tulee näkyviin usein silloin, kun kumppani joutuu ristiriitaan suvun tai oman kasvuperheeni kanssa. Voiko kumppanini tässä tilanteessa kokea, että olen hänen rinnallaan ja puolellaan? Vai joutuuko hän kokemaan, että liityn oman kasvuperheeni ja sukuni rintamaan? Kenelle olen silloin lojaali ja mikä on minun perheeni?