Onnellisen parisuhteen salaisuus ei ole ongelmien puute vaan se, että pystytään jatkamaan vuorovaikutusta ongelmista ja eroavuuksista huolimatta. Salaisuus on se, että pystytään elämään toisten ja omien ongelmien kanssa.

Suurin osa parisuhteen ongelmista on ratkaistavissa neuvottelulla ja avoimella vuorovaikutuksella. Mitä avoimempia kumppanit pystyvät olemaan toisilleen, sitä helpommin he voivat sopia asioista, jotka ovat ratkaistavissa. Edellytyksenä on kuitenkin se, että molemmat näkevät parisuhteen ristiriitojen ratkaisun yhteisenä tavoitteena, johon tulee pyrkiä. Näin sovittavista asioista ei muodostu väittelyjä siitä, kumpi kumppaneista on oikeassa ja kumpi väärässä.

Kaikilla pareilla on jotain asioita, joiden suhteen tunnutaan olevan jumissa, ikuisessa vastakkainasettelussa. Toinen haluaa lapsen, toisen mielestä hetki on aina väärä. Toinen on ikuinen myöhästelijä, kun taas toiselle on kunnia-asia olla aina ajoissa.

Näiden ikuisuusongelmien takaa löytyy jokin täyttämätön tarve tai unelma, joka ei ole tullut ilmi. Kun kädet puristuvat nyrkkiin, on tärkeää ryhtyä selvittämään, mikä on asian todellinen ydin. Mitä seikkaa näkyvissä olevan riidan aihe ilmentää?

Riidan takana olevaa todellista syytä voi kartoittaa kysymällä kumppanilta, mikä on hänen elämänsä unelma. Miten jokin riidassa esiin nouseva aihe voi uhata tätä hänen elämänsä unelman toteutumista? Jos kumppani auttaa toista löytämään ja toteuttamaan unelmansa, se on paras lähtökohta hyvän parisuhteen ja ystävyyden syntymiselle.

Ratkaisemattomien ongelmien kanssa voi myös oppia elämään. Tärkeää on löytää rakentava keskusteluyhteys. Erimielisyyksiä käsitellessä ongelmaa ei tule liittää kumppanin persoonallisuuteen –kyse ei ole kumppanin omaisuudesta, vaan yhteisestä ongelmasta, joka aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Jumiutuneeseen tilanteeseen joutuminen kertoo, että jotain olennaista asiaa on lähestytty. Näin ristiriita merkitsee samalla mahdollisuutta luoda läheisyyttä merkittävän asian kohtaamisen kautta. Sekä itseään että toista voi arvostaa myös silloin, kun on jouduttu ratkaisemattomaan tilanteeseen.