Parisuhde ja fyysinen sairastuminen -rikkoo tai rikastuttaa.

Ihmiset elävät yhä pidempään ja monia sairauksia voidaan hoitaa. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että yhä useammassa parisuhteessa puoliso saattaa sairastua vakavasti. Sairauden tuleminen elämään on aina kriisi asianomaisille ja läheisille. Vuonna 2011 maassamme todettiin yhteensä lähes 30 000 uutta syöpätapausta. Syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on nyt miehillä 66 prosenttia ja naisilla 69 prosenttia. Eri syöpätyypit eroavat kuitenkin toisistaan huomattavasti. Joistakin syöpätyypeistä voi parantua melko nopeasti, toisissa ennuste on huono. Syövän lisäksi on olemassa monia muita vaikeita sairauksia, jotka voivat vaikuttaa pitkään tai lopullisesti perheen arkeen. Sairaus muuttaa elämää. Se muuttaa arkea, ihmissuhteita ja mahdollisesti työkykyä. Se voi myös muuttaa kumppanin persoonallisuutta ja mullistaa sitä kautta perheen elämää.

Suurin osa vaikeasta sairaudesta selviämisestä (esim. syöpä) koskevasta tutkimuksesta, on keskittynyt yksilön kykyyn selviytyä vaikeasta tilanteesta. On kuitenkin selkeitä viitteitä siitä, että kun toinen pariskunnasta sairastuu vakavasti, molempien hyvinvointi riippuu kummankin kyvystä selviytyä kriisistä. Pari vaikuttaa spiraalin omaisesti toisiinsa. Psyykkinen tuki toimiikin kaikista parhaiten silloin, kun se kohdistuu parin yhteiseen kykyyn selvitä tilanteesta, ei yksilön.

Tutkimuksissa on myös huomattu, että oman puolison tuki, on hieman erilaista, kuin ystävien tai sukulaisten. Juuri puolison tuki näyttää auttavan sairastunutta kaikkein eniten vaikeiden tunteiden säätelyssä. Hyvä keskusteluyhteys, puolison tarjoama myötätunto ja läsnäolo ovat myös tutkimusten mukaan korvaamattomia.

 

Sairastumisen aiheuttama kriisi

Uskallanko pyytää apua

Sairastunut

Sairastuneen puoliso

Muistilista pareille sairauden kohdatessa

 

Tekstit kirjoittanut psykologi Anna Salmi

           

Lähteet:

https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/syopa/syovan-yleisyys

psykologi, psykoterapeutti Suvi Larun haastattelu

Family-marriage-counseling.com

Rolland, J (1994) In sickness and in health: The impact of illness on couple's relationship. Journal of Marital and Family Therapy. Vol 20. No 4, s (327-347)

Gremore, T, Baucom, D, Porter, L ym. (2011) Stress buffering effects of daily spousal support on women's daily emotional and physical experiences in the context of breast cancer concerns. Health Psychology, Vol 30(1), s. 20-30.

Pistrang, N., & Barker, C. (1995). The partner relationship in psychological response to breast cancer. Social Science and Medicine, 40, 789-797.

Hagedoorn, M & Coyne, J (2008) Distress in Couples Coping With cancer: A Meta-Analysis and Critical Review of Role and Gender Effects. Psychological Bulletin, Vol. 134, No 1, s. 1-30.

http://www.apa.org/monitor/2014/01/facing-cancer.aspx