Mitä tapahtuu, kun puoliso äkillisesti sairastuu? Ymmärrettävästi molemmat parisuhteen osapuolet menevät pois tolaltaan. Diagnoosi vaikuttaa molempiin samanaikaisesti, mutta kokemus ja selviytyminen tilanteesta voivat olla erilaiset. Äkillisen sairastumisen jälkeen ihminen käy läpi samanlaiset vaiheet, kuin muissakin traumaattisissa kriiseissä.

Ensin tulee shokki ja asian kieltäminen. Sairastuneen valtaa epäusko, en minä voi olla sairas. Puoliso kokee samanlaista epätodellisuuden kokemusta. Tässä vaiheessa ei yleensä tunneta vielä niin voimakkaita tunteita. Molemmista suhteen osapuolista voi tuntua, kuin kulkisivat unessa.

Mieli kohtaa kaamean todellisuuden vähitellen. Meidän perhe sairastaa. Tässä kohtaa voi tuntua siltä, kuin tekisi mieli huutaa. Tulee itku ja paniikki. Miten selviämme? Elämä tuntuu yllättäen hyvin turvattomalta. Voi tulla uniongelmia, ahdistusta, fyysisiä oireita.

Kun vihdoin tuntuu, että pystyy käsittelemään tapahtunutta, voi tunteiden voimakkuus säikäyttää. Sairastunut voi kokea, että on hyvin vaikea keskittyä mihinkään ja tunnelmat ovat vihaiset ja ärtyisät. Miksi minulle kävi näin? Hoitojen alettua kivut ja huono olo ovat voimakkaita. Tämä voi myös lisätä kuoleman pelkoa ja ahdistusta. Samaan aikaan, kun sairastunut kamppailee omien pelkojensa kanssa, myös puoliso on turvaton. Puoliso voi miettiä, että mitä hoidot tarkoittavat? Mitä jos puoliso kuolee? Miten pärjään yksin? Ihmisen mieli toimii niin, että tavallisessa arjessa kiellämme oman kuolevaisuutemme. Jos olisimme koko ajan hyvin tietoisia elämän rajallisuudesta, elämä muuttuisi mahdottomaksi. Sairastuttua mielen suojat eivät toimi enää. Paniikin tunteessa todellisuus voidaan kieltää etääntyen toisesta tai sitten ripustautua puolisoon kun viimeiseen oljenkorteen.

Viimeisessä vaiheessa sairaus kyetään hyväksymään ja se muuttuu osaksi arkea. Se on kuin ikävä uusi perheenjäsen, jonka kanssa on opittava elämään.

Sairaus muuttaa parisuhteen maailmaa. Sairastumisen kriisistä voi selvitä niin, että suhteeseen tulee enemmän läheisyyttä ja jakamista. Sairaus voi kuitenkin pahimmillaan myös lisätä kielteistä vuorovaikutusta parin välillä ja viedä heitä kauemmaksi toisistaan.