Viime aikoina on havaittu, että ihmiset eroavat toisistaan siinä, kuinka he pystyvät kriiseissä tukeutumaan puolisoonsa. Jos lapsuudessa on hyviä kokemuksia siitä, että omaan hätään reagoidaan ja toisilta saa lohtua, on helpompi näyttää tarpeensa. Jos taas on niin, että hätään ei ole reagoitu, myös vaikean sairauden kohdatessa yrittää pärjätä omillaan. Omillaan pärjääminen voi olla sitä, että ei pyydä apua, vaikka ei jaksaisi suoriutua arjen askareista. Se voi olla myös sitä, että yrittää selvitä pelosta ja ahdistuksesta yksin, jakamatta tunteita puolison kanssa.

Steven Rholes havaitsi opiskelijoita tutkiessaan, että parit erosivat siinä, miten he toimivat suhteessa toisiinsa ahdistavassa tilanteessa. Opiskelijat odottivat puolisonsa kanssa kokeeseen osallistumista. Heitä videoitiin koko ajan. Ennen osallistumista parit rupattelivat toistensa kanssa iloisesti. Heille kuitenkin kerrottiin, että he joutuisivat pian kokeeseen joka tuottaa suurimmalle osalle osallistujia ahdistusta. Tämän jälkeen seurattiin, kuinka ihmiset hakivat turvaa puolisostaan. Lapsuudessaan turvallisesti kiintyneet tai takertuvasti kiintyneet ihmiset hakivat turvaa puolisostaan. Välttelevästi kiintyneet vetäytyvät kauemmaksi. Vaikka he olivat hetkeä aikaisemmin jutelleet aktiivisesti puolison kanssa, nyt he istuivat hiljaa keskittyen omaan itseensä tai tiuskivat puolisolle joka yritti auttaa. On hyvä miettiä, että miten itse toimit silloin, kun sinulla on stressiä tai olet ahdistunut. Lähestytkö sinä puolisoasi ja pyydät apua vai etäännytkö pärjäämään yksin?

Kun fyysinen sairaus iskee, se voi joko lähentää pareja tai erottaa heitä toisistaan.  Toisista saattaa tuntua, kuin jokainen yhteinen jäljellä oleva hetki olisi aarre. Elämä voi tuntua merkityksellisemmältä kuin ennen. Tunteet ovat voimakkaita ja syviä. Myös elämän prioriteetit ja arvot saattavat muuttua. Monet asiat, jotka aiemmin olivat tärkeitä, voivat yllättäen tuntua merkityksettömiltä. Toiset taas jatkavat arkeaan kuin ennen, vältellen kaikkea joka voisi muistuttaa sairaudesta, myös puolisoa.

Lähteet:

Simpson, Jeffry, Rholes ja Nelligan (1994) Support seeking and support giving in couples in an anxiety provoking situation: The role of attachment styles. Journal of Personality and Social Psychology. Vol 62. s. 434-446.