Yksi suurimmista pettymyksen aiheuttajista kiintymyssuhteissa on kumppanin uskottomuus. Se loukkaa perustoivettamme siitä, että toinen on minua varten ja minä olen kyllin hyvä, riittävä ja arvokas toiselle. Pahimmillaan koko yhteiselämältä putoaa pohja pettämistilanteessa; koko siihenastinen yhteinen historia menettää merkityksensä. Mikään, mitä luuli suhteesta ja toisesta, ei pitänytkään paikkaansa.

Uskottomuudesta ylipääseminen on vaikea prosessi. Millä pelisäännöillä suhdetta jatketaan? Miten palauttaa menetetty luottamus? Miten päästä pettymyksen tunteiden yli niin, ettei joudu aina elämään samoja kielteisiä tunteita yhä uudestaan?

Uskottomuuden, kuten monien muidenkin elämän vaikeiden vaiheiden yli on kuitenkin mahdollista päästä. Parisuhteen toimivuutta on mahdollista lisätä löytämällä tilanteesta uusia kehityksen aineksia. Jos putoaa kuoppaan, eikä taita niskojaan vaan löytää kuopan pohjalta maailman suurimman kulta-aarteen, ei olekaan loppuikäänsä vihainen ja pettynyt kuoppaan putoamisesta. Jos ainoa tulos on ikuinen henkinen tai fyysinen vamma, tapahtuman ylipääseminen onkin jo paljon vaikeampaa.

Uskottomuus on usein niin loukkaavaa, että sen yli pääseminen voi vaatia ulkopuolista apua. Vaarana tilanteessa on ajautua toimimattomaan suhteeseen, jossa ei ole edellytyksiä kenenkään kasvulle ja hyvinvoinnille.

Seuraavissa kirjoituksissa pyritään antamaan teille kummallekin tietoa ja jäsennystä siitä, minkä kourissa olette sekä joitakin neuvoja siitä, miten menetellen asiat saattavat vähitellen edetä ja helpottaakin. Älkää tehkö nopeita, isoja päätöksiä.

Uskottomuuden kokemus on usein eri asteisesti traumaattinen. Sen vaikutus muodostuu monesta tekijästä. Taustalla vaikuttavat puolisoiden aiempi läheisyys suhteessaan, uskottomuuden luonne ja kesto, paljastumistapa, elämäntilanne sekä petetyn henkilökohtainen kokemis- ja reagointitapa sekä aiemmin koetut ihmissuhdekolhut. Niinpä myös uskottomuuden aiheuttama parisuhdekriisi vaihtelee intensiteetiltään.

Kirjoituksissa on lähdetty siitä, että uskottomuus on paljastuessaan synnyttänyt vaikean kriisin petetylle ja suhteelle. Jos teidän tilanteenne on selvästi helpompi, ette ehkä tunnista itseänne ja tilannetta alkukuvauksesta. Teidän kohdallanne olennaisempaa tietoa voikin löytyä vasta jäljempänä olevista osuuksista.

Lähde: Glass, Shirley P.: Not "Just Friends" - Rebuilding Trust and recovering your sanity after infidelity. 2003. Free Press.