Kuva: Nicolas Ladino Silva, Unsplash.

Itsesyrjintä tarkoittaa sitä, että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö itse suhtautuu itseensä kielteisesti. Henkilö on siis omaksunut toisten ihmisten kielteiset asenteet ja suhtautuu itseensä samoin. Henkilö voi kokea, että hän olisi jollakin tapaa huono, arvoton, sairas tai syntinen. Itsesyrjintään voi liittyä alentunutta itsetuntoa, seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden kätkemistä, masennusta, itsetuhoisuutta, mielenterveyden ja päihteidenkäytön ongelmia. Itsesyrjintään voi sisältyä uskomus siitä, että muut kuin heteroseksuaaliset rakkaussuhteet olisivat vääriä tai mahdottomia ylläpitää.

Parisuhteessa itsesyrjintä voi näkyä ristiriitaisena sitoutumisena parisuhteeseen tai vetäytymisenä kumppanista. Itseään syrjivä ihminen voi suhtautua kielteisesti paitsi itseensä, myös kumppaniinsa. Parisuhteen muodostaminen vaikeutuu, jos henkilö ei hyväksy omaa homoseksuaalisuuttaan ja haluaa piilottaa sen ympäristön ennakkoluulojen takia.

Ääritilanteessa homoseksuaali henkilö voi solmia näennäisesti heteroseksuaalisen liiton. Motiivina tällaisen liiton solmimiseen voi olla tarve piilottaa oma seksuaalinen suuntautuneisuus ja toimia ympäristön odotusten mukaan. Samalla henkilö voi salassa jatkaa homoseksuaalisen identiteetin toteuttamista, esim. seksisuhteissa. Tällaisessa kulissiliitossa kumpikaan parisuhteen osapuoli ei yleensä voi hyvin. Kulissiliiton ilmitulo kumppanille on kriisi parisuhteelle.

Seksuaalinen suuntautuneisuus on yksilön ominaisuus, jota ei tarvitse, eikä voi tarkoituksellisesti muuttaa. Seksuaalisen suuntautuneisuuden ”muutoshoidot”, joita eräiden uskonnollisten yhteisöjen piirissä on yritetty, ovat osoittautuneet tutkimuksissa paitsi tehottomiksi, myös vahingollisiksi. Samaan aikaan yksilön seksuaalinen suuntautuneisuus voi muuttua elämänkaaren aikana. On mahdollista, että heteroseksuaaliksi itsensä mieltänyt henkilö jossakin vaiheessa elämäänsä rakastuu ja ryhtyy suhteeseen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että aiempi elämä olisi ollut valhetta. Seksuaalinen ja sukupuolinen identiteetti ovat moniulotteisia.  

Kumppanin transsukupuolisuuden paljastuminen yllättäen parisuhteessa toiselle silloin, kun toisen sukupuoli on oletettu toiseksi, on yleensä suuri parisuhteen kriisi.  Tällöin toinenkin joutuu miettimään uudella tavalla seksuaalisuuttaan, suhdettaan omaan ja toisen sukupuoleen ja suhteen jatkoa. Muuttuneessa tilanteessa yhdessäolo ei välttämättä voi enää jatkua. Toisinaan pari voi kuitenkin jatkaa yhteistä elämäänsä.