Suurin osa sateenkaari-ihmisistä on syntynyt heterovanhempien perheeseen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lapsuuden perhe ei ole välttämättä koskaan kokenut syrjintää. Tästä syystä kasvuperhe ei välttämättä osaa tarjota tukea ja suojaa syrjinnän kokemuksilta, toisin kuin esimerkiksi silloin, jos syrjintä liittyisi etniseen alkuperään, joka yhdistää koko perhettä.

Vanhempien suhtautuminen on vaihtelevaa. Myös vanhemmat ja perheenjäsenet voivat suhtautua kielteisesti ja syrjivästi. Tässä tilanteessa vähemmistöön kuuluva joutuu vaikeiden valintojen eteen. Hän voi joutua salaamaan identiteettinsä tai parisuhteensa vanhemmiltaan. Salaisuuden kantaminen etäännyttää ja on raskasta. Toisaalta hän voi joutua luopumaan parisuhteestaan säilyttääkseen suhteen perheeseensä tai yhteisöönsä. Hän voi myös joutua luopumaan suhteista kasvuperheeseensä, säilyttääkseen mahdollisuuden elää omana itsenään.

Lievemmässä tapauksessa vanhemmat sietävät tilannetta, mutta eivät täysin hyväksy. He saattavat salata lapsensa identiteetin ja parisuhteen omilta ystäviltään ja läheisiltään, koska pelkäävät itse kohtaavansa syrjintää ja kielteisiä ennakkoluuloja. Lapsen kumppani saatetaan jättää kutsumatta perhejuhliin tai häntä ei kohdella puolisona. Perheen sisäistä eriarvoisuutta saattaa syntyä siitä, että sateenkaariparia tai heidän perhettään ei kohdella ”oikeana perheenä”.

Kumppaninsa voi valita, mutta tämän perhettä ei. Usein on hyödyllistä nähdä vaivaa myönteisen suhteen rakentamisessa rakastettunsa kasvuperheeseen. Syvempi tutustuminen kumppanin perheeseen voi johtaa siihen, että alun kielteinen suhtautuminen pehmenee. Toisaalta on tärkeä yhdessä kumppanin kanssa pohtia, miten toimitaan tiiminä ja suojataan parisuhdetta tilanteissa, joissa perheenjäsenet toimivat mitätöivästi tai syrjivästi.

Sukulaisten lisäksi myös ystävien ja muun yhteisön tuki on merkittävää. Sateenkaariparit voivat erityisesti hyötyä tuen saamisesta omalta viiteryhmältään. Seta ry, Sateenkaariperheet ry ja Transtukipiste tarjoavat monenlaista tukea ja toimintaa. Itse valitut läheiset ja toiset vähemmistöön kuuluvat antavat mahdollisuuden yhteenkuuluvuuden ja turvan kokemiseen. Sosiaalinen tuki lievittää tehokkaasti sateenkaariparien stressiä.