Parisuhdekeskus ennaltaehkäisee perhe- ja parisuhdeonegelmia valtakunnallisella työllään. Uskomme, että emotionaalisesti tyydyttävät lähisuhteet ovat terveyden perusta ja että ihmisellä on oikeus turvalliseen ja hyvinvoivaan parisuhteeseen. Toimivassa parisuhteessa vanhemmuus on yhteinen asia ja lapset voivat hyvin.

Näiden tietoa-sivujen alle on koottu parisuhdeammattilaisille suunnattua tietoa. Se on jaettu seuraaviin aiheisiin:

Jos käytät työssäsi Väestöliiton Parisuhdekeskuksen nettisivujen aineistoa, lähde on ehdottomasti mainittava.