Aikuisrakkauden teoria eli kiintymyssuhdeteoria kertoo myös, mikä on terapian tavoite. Tavoitteena ei ole ainoastaan parisuhdekriisin tyynnyttäminen vaan uuden turvallisen tunnesiteen luominen. Jos terapiassa keskitytään vain ongelman ratkaisuun ja kriisin minimoimiseen, päästään kyllä ensimmäisen asteen muutokseen, mutta pari yleensä palaa yleensä aikaisempaan negatiiviseen käyttäytymismalliinsa. Kun muutokset terapiassa liittyvät keskinäisen suhteen rakentamiseen uudessa valossa ja sisäisten toimintamallien muutokseen, puhutaan toisen asteen muutoksista, jotka mahdollistavat pysyvän muutoksen parisuhteessa.

Kun kysymykseen ”oletko sinä käytettävissä kiintymyskohteenani” tulee kielteinen vastaus, tämän kielteisen vastauksen tuottamassa eroahdistuksessa voidaan nähdä kolme eri vaihetta:

  1. protesti, vastustaminen, pyrkimys palauttaa menetetty yhteys kiintymyksen kohteeseen
  2. masennus, epätoivo
  3. irrottautuminen kiintymyksen kohteesta

Tältä pohjalta kriisissä olevan parin olennaisin kysymys ei ole riidan aiheessa, vaan siinä, miten turvallisena tai turvattomana tässä tilanteessa suhde määritetään. Kun kiintymyssuhde on turvaton, mikä tahansa erimielisyys muuttuu asiakeskustelusta suhteen määrittelyksi ja sitä kautta kumppanin määrittelyksi. Jos turvattomassa suhteessa kumppani unohtaa toisen syntymäpäivän, se muuttuu suhteen määrittelyksi: ”En merkitse sinulle sen vertaa, että välittäisit muistaa minua syntymäpäivänäni”. Se voi muuttua ihmisen määrittelyksi:”Sinä olet aina ollut itsekeskeinen ihminen, joka ei ajattele mitään muuta kuin omaa egoaan”. Parisuhteessa molemmilla on käytettävissään maailman tehokkain ase: he voivat määritellä toisensa ihanina ja rakastettavina – tai sitten kelvottomina, pätemättöminä ja hävettävinä ihmisinä.

Pariterapian onnistumisen kannalta on tärkeää, missä etääntymisen tai eroahdistuksen vaiheessa pari on. Jos jompikumpi on jo irrottautunut toisesta kiintymyksen kohteena, voi olla, että terapeutin ainoaksi tehtäväksi jää, miten auttaa pärjäämään elämässä sitä osapuolta, joka olisi vielä halunnut vielä jatkaa yhdessä. Ja jos kyseessä on lapsiperhe, miten toimia erossa niin, että turvataan lasten hyvinvointi.