Elämänarvoilla tarkoitetaan taloudellisia, filosofisia tai moraalisia ihanteita, joita toivomme voivamme omassa elämässämme toteuttaa. Kokonaisuudessaan arvot vaikuttavat siihen, millaista elämää haluamme elää. Uusparia helpottaa se, että he jakavat samankaltaiset arvot ja päämäärät. Tällöin toisen voi ajatella olevan samalla puolella, myös vaikeissa elämäntilanteissa. Uuspari joutuu usein kohtaamaan painetta sekä perheen ulkopuolelta että sisäpuolelta. Näissä tilanteissa yhteiset arvot toimivat puskurina muuta maailmaa vastaan ja suojaavat suhdetta.

Kun uuspari menee yhteen, kaksi erilaista perhettä yhdistyy. Molemmilla uusperheen osapuolilla on oma historiansa. Vaikka vain toisella olisi lapsia edellisestä suhteesta, on molemmilla yleensä joitain seurustelusuhteita takana. On tärkeää, että edelliset suhteet ovat menneisyyttä. Tunnesuhde exiin täytyy olla katkaistu, jotta uudelle suhteelle on tilaa rakentua.

On tavallista, että uusperheessä molempien sukulaiset ja exät haluavat puuttua uuden perheen toimintatapoihin ja olla mukana lasten elämässä. Tätä puuttumista on tärkeää rajata silloin, kun siihen ei ole selkeää perustetta. Jokainen perhe määrittelee itse toimintatapansa ja -kulttuurinsa. Uusparin on myös hyvä miettiä arkea ja sitä, ettei kaikkien ihmissuhteiden ylläpitämisestä tule liian kuormittavaa.

Monet uusparit kuvaavat, että perheen muodostumisen kannalta on tärkeää alussa luoda omia rituaaleja ja tapoja. Nyt kysymyksessä on uusi perhe, ei vanhan muunnelma. Perusteluksi ei riitä, että ”aikaisemmin meillä tehtiin aina näin”. Tilalle täytyy löytää uusia tapoja, jotka sopivat molemmille parisuhteen osapuolille ja lapsille.