« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Perhe ja työ » Eri elämänvaiheet ja -tilanteet » Esimerkkejä elävästä elämästä » Määräaikaiset poissaolot ja työura

Määräaikaiset poissaolot ja työura

Määräaikaiset poissaolot ja työura

Selkeät säännöt auttavat joustamaan perhetilanteissa ja tukevat työntekijöiden työuria. Siitä hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä.

IT-asiantuntija palasi kolmen vuoden hoitovapaalta takaisin työhönsä. Hänen poissaolonsa aikana moni asia yrityksessä oli muuttunut, eikä hänen entistä työtään ja toimenkuvaansa ollut sellaisenaan enää olemassa.

IT-asiantuntija siirtyi tehtävään, joka ei häntä erityisesti kiinnostanut. Uuteen tehtäväänsä hän sai lyhyen lisäkoulutuksen. Puolen vuoden kuluttua IT-asiantuntija päätti neuvotella esimiehensä kanssa mahdollisuudesta työskennellä osa-aikaisena, mikä onnistuikin.

Yrityksessä työskenteli samaan aikaan paljon nuoria tai perheellistymisiässä olevia asiantuntijoita. He toivoivat erilaisia määräaikaisia vapaita ja osa-aikatöitä, jotta he voisivat viettää entistä enemmän aikaa pienten lastensa kanssa.

Yrityksen ylin johto päätti tarkentaa erilaisia etuuksia ja työaikajoustoja koskevia pelisääntöjä. 

Monet kysymykset vaativat työpaikalla vastauksia ja sovittuja pelisääntöjä:

  • Mihin tehtävään voi/pitää palata määräaikaisen poissaolon jälkeen?
  • Miten poissaolot vaikuttavat palkkakehitykseen?
  • Miten poissaolot vaikuttavat kokonaistyöuran pituuden laskentatapaan?
  • Miten poissaolot vaikuttavat eläkekertymään? 

Henkilöstövastaava sai tehtäväkseen selventää ongelmakohdat ja tiedottaa lainsäädännöstä henkilöstölle. Samalla johto ja henkilöstö sopivat, että määräaikaiset poissaolot pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan työntekijöiden toiveiden mukaisesti.


6.8.2020 klo 09:46:12