Väestöliitto on edistänyt aktiivisesti perheystävällisen työkulttuurin toteutumista ja kehittämistä Suomessa yli 10 vuoden ajan.

  • Vuosina 2009-2010 Väestöliitto haki aktiivisesti edelläkävijäyrityksiä ja loi pohjaa kehittämistyölle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamistyölle. Perheen ja työn yhteensovittamisen teemaa nostettiin esiin eri yhteyksissä seminaareissa, yhteistyöpalavereissa sekä valtakunnallisissa elimissä.
  • 2011-2013 Työsuojelurahaston rahoittamassa kehittämishankkeessa luotiin Perheystävällinen työpaikka -sivusto ja tehtiin yhteistyötä Telian (ent. TeliaSonera) ja Työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Hankkeen aikana pidettiin lukuisia alustuksia, käytiin puhumassa teemasta eri yrityksissä ja koottiin samalla tietoa parhaista käytännöistä Suomessa. Lisäksi Väestöliitto vaikutti muun muassa vanhempainvapaauudistuksen sisältöön.
  • Perheystävällisesti töissä -hankkeessa (2014-2018) edistetiin valtakunnallisesti perheiden, lasten ja vanhempien hyvinvointia, levitettiin tietoa perheystävällisiä käytännöistä työelämään ja vaikutettiin yhteiskunnallisesti perheen ja työn yhteensovitusta koskeviiin kysymyksiiin, hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sekä työaikalakiin. Hankkeen aikana  kehitettiin Perheystävällinen työpaikka -ohjelma, johon on tullut mukaan jo parikymmentä suomalaista yritystä ja organisaatiota.

Väestöliiton tavoitteet STEA-rahoitteisessa kehittämishankkeessa (2014-2018/2019):

1. edistää suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehitystä entistä perheystävällisemmäksi

2. edistää järjestöjen ja työmarkkinatoimijoiden vuoropuhelua ja konkreettista yhteistyötä perheystävällisyyden vahvistamiseksi

3. kehittää uusia malleja perheystävällisen työkulttuurin edistämiseksi työpaikoilla

4. tarjota työikäisille lapsiperheiden vanhemmille tietoa ja käytännön työkaluja perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksissä.

Perhe-elämän ja työn onnistunut yhteensovittaminen vahvistaa lapsista ja muista läheisistään huolta pitävien ihmisten työssä jaksamista.

Väestöliiton kumppaneina ovat olleet (2014-2018)

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Suomen Ylioppilaskuntien liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ja Barnavårdsföreningen i Finland.

Perheystävällisesti työssä -siltahankkeessa Väestöliiton kumppaneita olivat: MiB ry (Mothers in Business) ja Miessakit ry.

 

Yhteyshenkilö:

Erityisasiantuntija Anna Kokko

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

+358 50 342 0572
 

Väestöliitto ry:
Käyntiosoite: Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki