Väestöliitto on edistänyt aktiivisesti perheystävällisen työkulttuurin toteutumista ja kehittämistä Suomessa yli 10 vuoden ajan.

 

Uusi hanke: Yrityksen isäystävällisyys tasa-arvon ja tuloksellisuuden välineenä

Ajalla: 1.6.2019-28.2.2021

Päärahoittajana Työsuojelurahasto

Hankepäällikkönä Anna Kokko, Väestöliitto

  • hankkeessa kerätään empiiristä näyttöä, miten eri toimialojen organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa organisaatiokulttuuria
  • mukana naisvaltainen, miesvaltainen ja sukupuolijakaumaltaan tasainen organisaatio

Lue lisää hankesivulta: Tasa-arvo ja isät - Tutkimus- ja kehittämishanke

Yhteistyössä:

Deloitte Oy, Lahti Energia Oy, Kela

Repo Work Oy, Feelback Oy, Ekvalita Ab

Hanken, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Kelan tutkimus

 

Aiempi hankehistoria:

  • 2009-2010 Väestöliitto haki aktiivisesti edelläkävijäyrityksiä ja loi pohjaa kehittämistyölle ja yhteiskunnalliselle vaikuttamistyölle. Perheen ja työn yhteensovittamisen teemaa nostettiin esiin eri yhteyksissä seminaareissa, yhteistyöpalavereissa sekä valtakunnallisissa elimissä.
  • 2011-2013 Työsuojelurahaston rahoittamassa kehittämishankkeessa luotiin Perheystävällinen työpaikka -sivusto ja tehtiin yhteistyötä Telian (ent. TeliaSonera) ja Työeläkevakuutusyhtiö Varman kanssa. Hankkeen aikana pidettiin lukuisia alustuksia, käytiin puhumassa teemasta eri yrityksissä ja koottiin samalla tietoa parhaista käytännöistä Suomessa. Lisäksi Väestöliitto vaikutti muun muassa vanhempainvapaauudistuksen sisältöön.
  • Perheystävällisesti töissä -hankkeessa (2014-2018) edistetiin valtakunnallisesti perheiden, lasten ja vanhempien hyvinvointia, levitettiin tietoa perheystävällisiä käytännöistä työelämään ja vaikutettiin yhteiskunnallisesti perheen ja työn yhteensovitusta koskeviiin kysymyksiiin, hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sekä työaikalakiin. Hankkeen aikana  kehitettiin Perheystävällinen työpaikka -ohjelma, johon on tullut mukaan jo parikymmentä suomalaista yritystä ja organisaatiota.

Väestöliiton tavoitteet STEA-rahoitteisessa kehittämishankkeessa (2014-) olivat:

1. edistää suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän kehitystä entistä perheystävällisemmäksi

2. edistää järjestöjen ja työmarkkinatoimijoiden vuoropuhelua ja konkreettista yhteistyötä perheystävällisyyden vahvistamiseksi

3. kehittää uusia malleja perheystävällisen työkulttuurin edistämiseksi työpaikoilla

4. tarjota työikäisille lapsiperheiden vanhemmille tietoa ja käytännön työkaluja perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksissä.

Väestöliiton kumppanit STEA-hankkeessa (2014-2018).

 

Yhteyshenkilö:

Hankepäällikkö, erityisasiantuntija Anna Kokko

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

+358 50 342 0572
 

Väestöliitto ry:
Käyntiosoite: Kalevankatu 16 A, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki