Talousosaamisen edistäminen

Piirretty lippispäinen poika seisoo omassa huoneessaan. Hänen ympärillään lentelee seteleitä. Senällä on Poikien Puhelimen juliste.

Poikien Puhelimen tuottamassa animaatiosarjassa ja sarjaan pohjautuvalla Massimaisteri-verkkokurssilla puhutaan taloudesta nuorten ymmärtämällä tavalla. Lyhyiden ja vauhdikkaiden videoiden sekä kurssin osallistavien tehtävien tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan taloudesta sekä antaa tietoa ja käytännön vinkkejä talousosaamisen tueksi.

Taloudesta puhuminen voi kuulostaa puuduttavan tylsältä, minkä takia Poikien Puhelin lähestyy aihetta nuorille mielenkiintoisella ja samaistuttavalla tavalla. Animaatioiden arkiset tilanteet, joista 15-vuotias päähenkilö sekä tämän jo täysi-ikäinen isoveli itsensä löytävät, voisivat tapahtua miltei kenelle tahansa. Kun katsoja huomaa, että talouteen liittyvät asiat koskettavat myös häntä, herää mielenkiinto tutkia asiaa tarkemmin. Mitä aikaisemmin nuori saa tietoa talouteen liittyvistä ilmiöistä, sitä todennäköisemmin hän hallitsee myös henkilökohtaisen taloutensa. 

Verkkokurssi talousosaamisen tueksi 

Syksyllä 2021 Poikien Puhelin julkaisi kaikille 13-18-vuotiaille suunnatun Massimaisteri-verkkokurssin. Massimaisteri-kurssilla pohditaan rahaan ja talouteen liittyviä hauskojen animaatioiden lisäksi osallistavien tehtävien avulla. 

Kurssi on suunnattu nuorille, mutta se on kätevä työkalu myös nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten talouskasvatustyössä. Kurssin tekemisessä kestää kokonaisuudessaan noin 40 minuuttia ja sen voi suorittaa joko kerralla tai osissa. Jokaisessa kurssin moduulissa käsitellään eri talouden osa-alueita, kuten kuluttamista, säästämistä, velkaantumista ja lainaamista. Kurssi soveltuu sekä porukalla tehtäväksi että itsenäiseen työskentelyyn. 

Klikkaa verkkokurssiin tästä 

Koko animaatiosarja Poikien Puhelimen YouTubessa 

Koko 25-osainen Taloustaidot-animaatiosarja on julkaistu Poikien Puhelimen YouTube-kanavalla ja Hyvä kysymys -palvelussa. Animaatiosarjan videot on pyritty pitämään pituudeltaan lyhyinä ja sisällöltään tiiviinä, jotta katsoja jaksaa keskittyä niihin aina alusta loppuun saakka. Jokaisen videon oheen on laadittu aiheeseen syventyvä teksti. Sarjassa pureudutaan rahan ansaitsemiseen, kuluttamiseen, säästämiseen ja velkaantumiseen. Animaatiot muodostavat yhtenäisen tarinan, mutta toimivat myös yksittäin katsottuina. Myöskään huumoria ei ole unohdettu, vaan aiheesta huolimatta tunnelma videoissa pysyy keveänä. 

Osuuskunta Tradeka on mahdollistanut talousosaamista käsittelevän animaatiosarjan sekä verkkokurssin tuottamisen.