Näiltä sivuilta löydät "Seksuaalikasvatusta lastensuojelulaitoksiin" - hankkeessa käytettyjä työvälineitä, jotka on suunnattu niin ammattilaisille kuin nuorille. Vuoden mittaisen hankkeen päämääränä oli edistää laitoksissa asuvien nuorten seksuaaliterveyttä, ennaltaehkäistä nuorten seksuaalisen väkivallan kokemuksia ja vahvistaa nuorten elämänhallintaa sekä vähentää syrjäytymistä. Hanke toteutettiin vuonna 2013.

Sivuilla on materiaalia hankkeen taustoista sekä tuotoksista, eli tarvekartoituspohjat sekä koulutusmateriaaleja jotka on suunnattu nuorille ja ammattilaisille. Koulutusmateriaalien avulla voit pitää nuorille suunnattuja seksuaalikasvatushetkiä sekä syventää omaa tietouttasi aiheeseen liittyen. Sivuilla on myös nuorille suunnattu palautelomake, joiden avulla voit arvioida nuorille suunnattujen kasvatushetkien onnistumisia.