Familjevänlig arbetsplats -programmet

Befolkningsförbundet stöder Familjevänlig arbetsplats -programmet. Deltagandet i programmet är avgiftspliktigt.

Familjevänlig arbetsplats -programmet stöder en målinriktad utveckling av familjevänlig praxis. Programmet framskrider i etapper:

 • inledande kartläggning: sammanställning av information och dokument om familjevänlighetens status inom organisationen
 • genomförande av en personalenkät: sker som en del av den inledande kartläggningen
 • utvecklingsplan: utarbetas på grundval av den inledande kartläggningen
 • övergripande utvärdering: görs i slutet av programmet

Aspekter av familjevänlighet

Organisationen samlar in omfattande bevis på att man har förverkligat familjevänlighet både på attityd- och handlingsnivå. Familjevänlighet demonstreras bland annat genom:

 • berömliga resultat i undersökningen om familjevänlighet bland hela personalen
 • uppdaterad lagstadgad jämställdhets- och likvärdighetsplan för organisationer som sysselsätter 30 personer
 • andra dokument, personalindikatorer och mätare med vilka familjevänlighet kan påvisas

Aspekterna av familjevänlighet inkluderar:

 1. Värden och attityder
 2. Arbete, arbetstid och flexibilitet
 3. Lång ledighet av familjeskäl, livscykelns olika skeden och situationer
 4. Riktlinjer och spelregler
 5. Upplevelsen av ledningens/arbetsledarens agerande
 6. Arbetsledarens egen uppfattning
 7. Upplevelsen av balans och åsikt om arbetsgivarens familjevänlighet

Befolkningsförbundet har beviljat Familjevänlig arbetsplats -märket till fler än 10 arbetsgivare (informationen uppdaterad den 30.11.2020)

 • Barnavårdsföreningen i Finland rf.
 • DNA Oyj
 • Hydac Oy
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Luotolan Nuoret ry
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Miessakit ry
 • Profiam Sosiaalipalvelut Oy
 • Suomen Uusperheiden Liitto ry
 • Suomen Vanhempainliitto ry
 • Tutoris Oy