Främjande av ekonomiska färdigheter

Animerad kille med keps står i sitt rum. Omkring honom dalar sedlar, på väggen hänger en Pojkarnas telefon-affisch.

Pojkarnas telefon har gjort en animationsserie där vi talar om ekonomi på ett sätt som tilltalar unga. Avsikten med de korta och fartfyllda videoklippen är att få unga att intressera sig för ekonomi samt att erjuda information och praktiska tips som stöd för de ekonomiska färdigheterna.

Att prata ekonomi kan låta träigt och tråkigt. Pojkarnas telefon närmar sig därför temat på ett sätt som är intressant för unga. De situationer, som den 15-åriga huvudrollsinnehavaren och hans redan myndiga storebror i våra animationer befinner sig, kunde drabba nästan vem som helst. När tittaren upptäcker att ekonomiska frågor berör även hen, väcks intresset att bekanta sig närmare med temat.

Vi har försökt hålla videorna korta till längden och kompakta till innehållet, så att tittaren orkar koncentrera sig på dem ända från början till slut. Som komplement till varje video finns en fördjupad text (texterna finns tillsvidare tillgängliga endast på finska). Serien som består av sammanlagt 25 videor tar upp teman som att förtjäna pengar, konsumtion, sparande och bli skuldsatt. Animationerna bildar en enhetlig berättelse men fungerar också var för sig. Vi har inte heller glömt humor – trots temat präglas videorna av en lätt stämning.

Seriens 25 animationer hittas på Pojkarnas YouTube-kanal samt i Hyvä kysymys -tjänsten. Videorna är på finska, men de är alla textade också till svenska och engelska.

Animationerna lämpar sig utmärkt för undervisningsbruk i grundskolans lägre och högre klasser. Om du har frågor om serien, välkommen att kontakta oss på Pojkarnas telefon.

Anställningen av en animator till Pojkarnas telefons team under år 2020 samt förverkligandet av animationsserien om ekonomiska färdigheter har möjliggjorts tack vare en donation av Andelslaget Tradeka.