Ohjausryhmä haluaa varmistaa ikääntymistutkimuksen säilymisen Suomessa

11.4.2019

Eurooppalaisen ikääntymistutkimuksen Survey of Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) ohjausryhmä seuraa tutkimuksen etenemistä Suomessa.

Ministeriöiden, yliopistojen ja eläkelaitosten tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ryhmä tahtoo juurruttaa tutkimuksen Suomeen, jotta väestön ikääntymisen haasteita voidaan tulevaisuudessa ratkoa paremmin. Lähes 300 000 haastattelua 28 maasta ja vastaajien seuraaminen mahdollistavat vertailevan ja laadukkaan aineiston talouden, terveyden ja yhteiskunnan tutkijoille. Suomi oli vuonna 2017 ensimmäistä kertaa mukana 2004 aloitetussa tutkimusprojektissa.

Ohjausryhmässä mukana olevat tutkijat aikovat ottaa SHARE-aineistot osaksi opetustaan korkeakouluissa ympäri Suomen. Ministeriöiden ja eläkelaitosten asiantuntijat pitävät asiaa esillä omilla toimialoillaan. Vuonna 2019 toteutettavan seuraavan aineistonkeruun kansallinen rahoitus ei ole vielä varmistunut.  SHARE Suomen ohjausryhmä ja tieteellinen toteuttaja Väestöliitto ovat kuitenkin luottavaisia, että Suomesta löytyy tahoja, jotka haluavat varmistaa ikääntymistiedon keräämisen Suomessa myös jatkossa.

Tutustu kansainväliseen SHARE-hankkeeseen.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Anna Rotkirch, Väestöliitto
Miika Mäki, Väestöliitto
Antti Tanskanen, Turun yliopisto
Barita Rosenström, Signemedia
Janne Pelkonen, Tela
JP Roos, Helsingin yliopisto
Karoliina Koskenvuo, Kela
Katja Kokko, Jyväskylän yliopisto
Kathrin Komp, Helsingin yliopisto
Margita Klemetti, Työ- ja elinkeinoministeriö,Työelämä 2020 -hanke
Mari Aaltonen,Tampereen yliopisto
Mikko Niemelä, Turun Yliopisto
Mirkka Danielsbacka, Väestöliitto
Olli Kangas, Turun Yliopisto
Raija Volk, Sosiaali- ja terveysministeriö
Seppo Koskinen, THL
Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus
Tarja Tapio, Saimaan AMK
Tuulia Hakola-Uusitalo, Valtiovarainministeriö

Lisätietoja:
Tutkija Miika Mäki