Perhepolitiikka koetaan yhteiseksi asiaksi

17.12.2018

Joulukuun Tietovuoto täydentää tuoreen Perhebarometrin tuloksia ikäryhmittäisellä vertailulla.

Alle 30-vuotiaista lapsiperheissä asuvista lähes kaikki pitivät asumisen tuen tarvetta vähintään melko tärkeänä. Myös kotihoidontuen korottamista pitivät muita ikäryhmiä tärkeämpinä alle 30-vuotiaat lapsiperheissä asuvat. Isyysvapaan pidentämistä pitivät tärkeänä sekä lapsiperheissä asuvat että muut alle 40-vuotiaat.

Kokonaisuutena vastaajien iällä ei ollut suurta merkitystä siihen, kuinka yleisesti kutakin vanhempainvapaan mallia kannatettiin.

Lue lisää Joulukuun Tietovuodosta Perhepolitiikka koetaan yhteiseksi asiaksi