OPPIARVO
FT (puheviestintä)

YHTEYSTIEDOT
Ira.virtanen(at)uta.fi

ASIANTUNTEMUS
haavoittuvuus, kokemuksen tutkimus, miesten viestintä, pojat ja nuoret miehet, sosiaalinen tuki, supportiivinen (tukea antava) viestintä, ystävyyssuhteet

 

MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

”Mut nähään” – vuorovaikutusosaaminen poikien ystävyyssuhteiden tukena on kolmivuotinen Suomen Kulttuurirahaston tukema tutkimusprojekti (2016–2019). Tutkimuksessa selvitetään poikien ja nuorten miesten vuorovaikutussuhteissa kokemia haasteita mm. Poikien Puhelimen -aineistosta. Työnsä tuloksena Virtanen on kehittänyt esimerkiksi vuorovaikutusosaamista tukevan 8-viikkoisen ryhmäprosessin nuorille miehille.

TIETEELLISET JULKAISUT

Toikkanen, J., & Virtanen, I. A. (toim.) (2018). Kokemuksen tutkimus VI: kokemuksen käsite ja käyttö. Rovaniemi: LUP. Toimitettu teos. Rovaniemi: Lapland University Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-940-7

Toikkanen, J., & Virtanen, I. A. (2018). Kokemuksen käsitteen ja käytön jäljillä. Teoksessa J. Toikkanen, & I. A. Virtanen (toim.), Kokemuksen tutkimus VI: Kokemuksen käsite ja käyttö (s. 7–24). Rovaniemi: Lapland University Press.

Virtanen, Ira A. (2018). Nuorten miesten haavoittuvuus ja tuki ystävyyssuhteissa. Teoksessa Huuki, T., Kivijärvi, A. & Lunabba, H. (toim.), Poikatutkimus (s. 239–260). Tampere: Vastapaino.

Virtanen, I. A. (2018). Tunteiden viestiminen miesten ystävyyssuhteissa. Teoksessa P. Eerola, & H. Pirskanen (toim), Tunteet ja perhe (s. 261–277). Helsinki: Gaudeamus.

Koponen, J., Kokkonen, L., Kostiainen, E., & Virtanen, I. (toim.). (2017) Prologi: Puheviestinnän vuosikirja 2017. Jyväskylän yliopisto: Prologos ry.

Koivu, R., Luoma, M., Wåg, K., Mononen, N., Pietilä, K., Virtanen, I., & Pohjanoksa-Mäntylä, M. (2017). Lääkeneuvonnan ja hoitoon sitoutumisen moniammatillinen oppimateriaali: mitä ja missä muodossa? Dosis Farmaseuttinen aikakauskirja, 33, 1/2017.

Virtanen, I. A. (2015). Supportive communication in Finnish men’s friendships. Puheviestinnän artikkeliväitöskirja. Acta-Sarja 2019. Tampereen yliopisto (laudatur). Palkittu vuoden 2015 parhaana väitöskirjana Tampereen yliopistossa. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9702-5

Virtanen I. A., Isotalus, P., & Keaton, S. A. (2014). “Offer no readymade solutions”: Men’s support provision and intentions in specific episodes with an upset friend. Studies in Communication Sciences, 14(1), 54–60.

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2014). Talking troubles with Finnish men: Meaningful contexts of ‘supportive silence’. Norma: International Journal for Masculinity Studies, 9(2), 111–125.

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2013). A clear mirror on which to reflect: Beneficial supportive communication in Finnish men’s friendships. Qualitative Communication Research, 2(2), 133–158.

Virtanen, I. A. (2013). Ikä ja elämänkulku miesten ystävyyssuhteissa. Teoksessa Ilkka Pietilä & Hanna Ojala (toim.) Miehistä puhetta: Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit (s. 227–251). Tampere: TUP.

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2011). The essence of social support in interpersonal communication. Empedocles: Special Issue, 3(1), 25–42.

Virtanen, I. A. (2011). Talking about learning – The ever-changing environment. Teachers as sources of informal social support. The Teaching and Learning Newsletter, The Language Center & Department of Communication, South East European University, Makedonia.

VERTAISARVIOIMATTOMAT TIETEELLISET JULKAISUT

Virtanen, I. A. (2015). Lectio praecursoria: Miesten tuen antamisessa haavoittuvaisuuden kokemuksella on merkitystä. Prologi puheviestinnän vuosikirja, 152–158.

Virtanen, I. A., & Isotalus, P. (2010). Miesten tukea antava viestintä eroavalle ystävälle. Teoksessa Juha Hämäläinen, Pirjo Pölkki & Aino Kääriäinen (toim.) Ero, vanhemmuus ja tukeminen (s. 224–253). Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto/Neuvo-projekti.

Virtanen, I. A. (2009). Finnish supportive communication. A qualitative study of middle-aged singles support-seeking. Teoksessa Richard Wilkins & Pekka Isotalus (toim.) Speech Culture in Finland (s. 117138). Lanham: American University Press.