OPPIARVO(T)
FT, VTT, dosentti

YHTEYSTIEDOT
TOIMIVAPAALLA 1.1.2019 ALKAEN
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

ASIANTUNTEMUS
Ylisukupolviset suhteet, isovanhemmuus, sisarussuhteet, Sukupolvien ketju -hanke

MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

Sukupolvien ketju

Sukupolvien ketju -tutkimushankkeessa tarkastellaan suurten ikäluokkien (synt. 1945–1950) ja heidän aikuisten lastensa vuorovaikutus- ja auttamissuhteita. Kyseessä on seurantatutkimus, jossa kerätään tietoa sukupolvien vuorovaikutuksesta ja sen mahdollisista muutoksista viiden vuoden välein toteutettavalla kyselyllä. Ensimmäiset kyselyt suurille ikäluokille ja heidän lapsilleen tehtiin vuonna 2007 ja toiset vuonna 2012. Kolmas kyselykierros on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018.

Isovanhempien investoinnit

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen isovanhempien investointeja lapsenlapsiinsa Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Investoinneilla tarkoitan kaikkia isovanhempien panostuksia, kuten ajan, hoivan ja taloudellisen tuen antamista lapsenlapsille. Selvitän erityisesti sukupuolen, sukulinjan ja välisukupolven (vanhempien) vaikutusta näihin investointeihin.

VALIKOIDUT JULKAISUT

Kaikki julkaisut täältä

Tanskanen, A.O. & Danielsbacka, M. (2017). Multigenerational effects on children’s cognitive and socioemotional outcomes: A within-child investigation. Child Development, 88, doi:10.1111/cdev.12968.

Danielsbacka, M., Tanskanen, A.O. & Rotkirch, A. (2017). The "kinship penalty": Parenthood and in-law conflict in contemporary Finland. Evolutionary Psychological Science, DOI 10.1007/s40806-017-0114-8.

Danielsbacka, M. (2016). Grandparental investments and family dynamics in contemporary Europe. Publications of the Faculty of Social Sciences 13. Helsinki: Unigrafia.

Danielsbacka, M., Tanskanen, A.O. & Rotkirch, A. (2015). Impact of Genetic Relatedness and Emotional Closeness on Intergenerational Relations. Journal of Marriage and Family, 77, 889–907

Danielsbacka, M. & Tanskanen, A.O. (2015). The Association between Unequal Parental Treatment and the Sibling Relationship in Finland: The Difference between Full and Half Siblings. Evolutionary Psychology, 13, 470–488

Kujala, A. & Danielsbacka, M. (2015) Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus. Helsinki: Tammi.

Danielsbacka, M., Tanskanen, A.O, Hämäläinen, H., Pelkonen, I., Haavio-Mannila, E., Rotkirch, A., Karisto, A. & Roos, J.P. (2013). Sukupolvien vuorovaikutus: Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastensa elämässä. Helsinki: Väestöliitto.

Tanskanen, A.O. & Danielsbacka, M. (2014). Genetic Relatedness Predicts Contact Frequencies with Siblings, Nieces and Nephews: Results from the Generational Transmissions in Finland Surveys. Personality and Individual Differences, 55, 5–11.

Tanskanen, A.O., Danielsbacka, M. & Rotkirch, A. (2014). Multi-partner fertility is associated with lower grandparental investment from in-laws in Finland. Advances in Life Course Research, 20, 41–47.

Tanskanen, A.O., Jokela, M., Danielsbacka, M. & Rotkirch, A. (2014). Grandparental Effects on Fertility Vary by Lineage in the United Kingdom. Human Nature, 25, 269–284.

Tanskanen, A.O. & Danielsbacka, M. (2012). Beneficial Effects of Grandparental Involvement Vary by Lineage in the UK. Personality and Individual Differences, 53, 985–988.

Danielsbacka, M. & Tanskanen, A.O. (2012). Adolescent grandchildren’s perceptions of grandparents’ involvement in UK: An interpretation from life course and evolutionary theory perspective. European Journal of Ageing, 9, 329–341.

Tanskanen, A.O., Rotkirch, A. & Danielsbacka, M. (2011). Do grandparents favor granddaughters? Biased grandparental investment in the UK. Evolution & Human Behavior, 32, 407–415.

Danielsbacka, M. & Tanskanen, A.O., Jokela, M. & Rotkirch, A. (2011). Grandparental Child Care in Europe. Evidence for Preferential Investment in More Certain Kin. Evolutionary Psychology, 9, 3–24.