OPPIARVO
YTM

YHTEYSTIEDOT
TOIMIVAPAALLA 31.12.20 ASTI
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

TEHTÄVÄNIMIKE
Tietoasiantuntija

TYÖTEHTÄVÄT

  • Tietopalvelut: tiedonhaut, yleiset väestöä ja perheitä koskevat kyselyt (tilastotieto ja aiheenmukaiset kirjallisuushaut)
  • Kirjastopalvelut: lainaukset, palautukset, kirjojen, aikakauslehtien ja elektronisen tiedon hankkiminen
  • Kirjaston intranet- ja internetsivut, sosiaalinen media
  • Tietovuotojen koordinointi

JULKAISUT

Heiskanen Lotta, Helamaa Tiina, Laru Suvi, Muuronen Kaisu, Salmi Anna, Satuli-Kukkonen Tarja & Ukkonen-Wallmeroth Juulia. (2019). Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen järjestöjen yhteistyönä. Teoksessa Hakulinen Tuovi, Laajasalo Taina & Mäkelä Jukka (toim.) Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön (s. 30-37). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Helamaa, Tiina (2014) Bibliography of Finnish Population Studies. Finnish Yearbook of Population Research 2014, pp. 169-216. Helsinki: Väestöliitto.

Helamaa, Tiina (2010) Bibliography of Finnish Population Studies. Finnish Yearbook of Population Research 2011, pp. 179–208. Helsinki: Väestöliitto.

LUOTTAMUSTOIMET/EDUSTUKSET

  • Erikoiskirjastojen Neuvosto (ErikN), sihteeri 2016-
  • Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry (BMF), johtokunnan sihteeri 2017-
  • Finnish Yearbook of Population Research (FYPR), toimitussihteeri 2016-
  • Väinö Kanniston rahaston hoitokunta, sihteeri 2017-
  • Suomen väestötieteen yhdistys (SVY ry), johtokunta, 2019-
  • Kirjasto.fi-koordinaatioryhmä (kirjastot.fi), 2018-