Suomen Akatemian rahoittaman Lasten terveys- ja hyvinvointierot Suomessa: Etninen tausta, sosiaaliset kasvuympäristöt ja elintavat (ETNOKIDS) -yhteishankkeen rahoituskausi on päättynyt.

Hankkeessa ilmestyneet julkaistut:

Wikström, K., Haikkola, L.& Laatikainen, T. (toim.) Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys ja hyvinvointi: Tutkimus pääkaupunkiseudun somali- ja kurditaustaisista nuorista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 17/2014

Säävälä, Minna 2013. Maahanmuuttajakoti ja koulu yhteistyössä. Teoksessa Anne Alitolppa-Niitamo, Stina Fågel & Minna Säävälä (toim.), Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Helsinki: Väestöliitto.

Laatikainen Tiina, Säävälä Minna, Wikström Katja, Haikkola Lotta, Malin Maili, Alitolppa-Niitamo Anne. 2013. Kuinka saada tietoa ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista? . Teoksessa Leena Vähäkylä & Jukka Reivinen (toim.): Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Helsinki: Gaudeamus. 

Säävälä, Minna. 2012. Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset. Oppilashuolto ja vanhemmat hyvinvointia turvaamassa (pdf). 96 s. Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 43. Julkaisun lehdistötiedote

Säävälä, Minna 2012. The Burden of Difference? School Welfare Personnel´s and Parents´ Views on Wellbeing of Migrant Children in Finland. Finnish Yearbook of Population Research (47):31-50.

Lisätietoja
Minna Säävälä, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi, puh. 09-2280 5142