Väestöntutkimuslaitos tutkii perhesuhteita Suomessa sekä kansainvälisten vertailujen avulla. Tuotamme tietoa suomalaisten perheisiin, parisuhteisiin ja lasten hankintaan liittyvistä valinnoista ja asenteista. Vuosittain julkaistaan Perhebarometri.

Tutkimusaiheet:

 Lisätietoja: Johtaja Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi, 040 776 3086