Väestöntutkimuslaitoksen seksologinen tutkimus keskittyy seuraamaan aikuisten suomalaisten seksuaalisessa halussa, arvoissa, käyttäytymisessä sekä seksuaaliongelmissa ja seksuaalisessa nautinnossa tapahtuvia muutoksia. Näitä muutoksia voidaan tarkastella useiden aineistojen avulla jo viidenkymmenen vuoden ajalta. Tutkimus toteutuu FINSEX-tutkimushankkeessa kerättyjen valtakunnallisten kyselyaineistojen avulla.

Lisäksi seurataan peruskoulun seksuaalikasvatuksessa ja koululaisten seksuaalitiedoissa tapahtuvia muutoksia PESESE-tutkimushankkeessa.

Lisäksi laitoksella tehdään kvalitatiivista seksuaalitutkimusta sekä erillishankkeita.

Lisätietoja: Tutkimusprofessori Osmo Kontula, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi. 09-2280 5123