Väestöntutkimuslaitoksen seksologinen tutkimus keskittyy seuraamaan aikuisten suomalaisten seksuaalisessa halussa, arvoissa, käyttäytymisessä sekä seksuaaliongelmissa ja seksuaalisessa nautinnossa tapahtuvia muutoksia. Näitä muutoksia voidaan tarkastella useiden aineistojen avulla jo viidenkymmenen vuoden ajalta. Tutkimus toteutuu FINSEX-tutkimushankkeessa kerättyjen valtakunnallisten kyselyaineistojen avulla.

Lisäksi seurataan peruskoulun seksuaalikasvatuksessa ja koululaisten seksuaalitiedoissa tapahtuvia muutoksia PESESE-tutkimushankkeessa.

Intiassa toteutuvassa Mobiiliterveys-hankkeessa tutkimme seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä mobiilipuhelinten avulla. Hanke on Koneen säätiön rahoittama. Lisätietoja: Minna Säävälä.

PoikaS - hankkeen avulla edistetään poikien seksuaalikasvatusta. Superori-peli (www.superori.fi) kehitettiin tutkimustulosten pohjalta vastaamaan yläkouluikäisten poikien tiedontarpeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää poikien seksuaalista hyvinvointia ja helpottaa heidän kasvuaan miehiksi.

Lisäksi laitoksella tehdään kvalitatiivista seksuaalitutkimusta sekä erillishankkeita.

Lisätietoja: Tutkimusprofessori Osmo Kontula, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi. 09-2280 5123