Tilastot liittyvät väestökysymyksiin (väestön määrään, syntyvyyteen, kuolleisuuteen, hedelmällisyyslukuihin jne) ja seksuaali- ja lisääntymisterveyteen (esim. sukupuolitautien määrä ja HIV-luvut). Mukana on tietoa myös sosiaaliturvasta.

Kotimaiset tilastot

Väestö
Tilastokeskus->Tilastot aiheittain->Väestö, mm. avioliitot, avioerot, syntyvyys, kokonaishedelmällisyysluku - lasten määrä naista kohden, montako poikaa syntyy 1000 tyttöä kohden, ensisynnyttäjien ikä, perheet, muuttoliike, asuminen, ym.
Tilastokeskus (Suomi lukuina->Väestö), mm. elinajanodote, miesten ja naisten keski-ikä, 100 vuotta täyttäneiden lukumäärä
Tilastokeskus, Tilastot asiasanoittain
Tilastokeskus & Valtioneuvoston kanslia - Findikaattori (yhteiskunnan kehityksen indikaattorikokoelma)
Väestörekisterikeskus (perustiedot Suomen väestöstä)
Population Data on Finland 1900-2010

Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä sosiaaliturva
Tartuntatudit Suomessa (THL)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - > Tilastot ja rekisterit - > Tilastotietoja aiheittain (esim. raskaudenkeskeytykset ja hedelmöityshoidot löytyvät kohdasta Lisääntyminen)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - Indikaattoripankki SOTKAnet
Seksuaali ja lisääntymisterveys (THL)
Kansaneläkelaitos

Ulkomaiset tilastot

Väestö ja perheet
Kansainvälistä tilastotietoa (koottu Tilastokeskuksessa)
Minnesota Population Center
OECD Family database
Population Reference Bureau
UNFPA, State of World Population
United Nations Population Division (What's new?)
U.S. Census Bureau
2009 World Population Data Sheet (Population Reference Bureau)

Maailman väkiluku
INED Institut national d'etudes démographiques (Compteur de population)
U.S. Census Bureau (myös Population clocks)
World Population Clock (Population Reference Bureau)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys
UNAIDS: The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
WHO Statistical Information System (WHOSIS)
World Contraceptive Use 2011 (United Nations)
Nordic Medico-Statistical Committee (NOMESCO)

Tilastotietoa eri aiheista
Gapminder (tilastotietoa eri lähteistä)
UN Data: A World of Information
Eurostat
Tiedonhaku Eurostatin aineistoista (Tilastokeskuksen kautta)

Päivitetty 24.2.2016/TH