(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuviossa 1 on esitetty prosenttiosuudet kaikista perheistä sekä lapsiperheistä puolison tai huoltajien äidinkielen mukaan vuonna 2012. Kaikista perheistä 6,4 prosenttia oli sellaisia, joissa toinen tai kumpikin puoliso on vieraskielisiä. Näistä perheistä kokonaan vieraskielisiä (kaksi vieraskielistä tai vieraskielinen yksinhuoltaja) on 3,2 prosenttia. Lapsiperheiden kohdalla vieraskielisten perheiden osuus kasvaa: lapsiperheistä 9,1 prosenttia on perheitä, joissa vähintään toinen vanhemmista on vieraskielinen. Kokonaan vieraskielisten lapsiperheiden osuus oli 5,3 prosenttia.

Suomessa oli vuonna 2012 yhteensä yli 90 000 perhettä, joissa toinen tai kumpikin puoliso ovat vieraskielisiä. Vieraskielisiä lapsiperheitä (perheitä, joissa asuu ainakin yksi alle 18-vuotias lapsi) oli Suomessa runsaat 50 000. Näistä hieman alle puolet on sellaisia, joissa toinen vanhemmista on suomen- tai ruotsinkielinen. Runsaassa 30 000 lapsiperheessä kumpikin tai perheen ainoa huoltaja on vieraskielinen. (Kuvio 2.)

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen