(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuvio 1 kuvaa avioeroja Suomessa vuosina 1970–2014. Avioerojen määrä ei ole viime vuosina sanottavammin vaihdellut; vuosittain eroon päättyy 13000–14000 avioliittoa. Vuonna 2014 avioeroon päättyi 13 682 avioliittoa ja avioerojen määrä väheni edellisvuodesta. On kuitenkin muistettava, että avioerotiedot kertovat parisuhteiden purkautumisesta vain osittain: avoliittojen purkautumisesta on olemassa vain vähän tutkittua tietoa.

Avioerojen kehityksen vertailemiseksi käytetään usein kokonaisavioeronneisuuslukua.  Se kertoo, kuinka moni avioliitto päättyy eroon, mikäli eronneisuus pysyttelee samalla tasolla kuin nykyään. Kokonaiseronneisuusluku on vaihdellut 47:n ja 51:n välillä vuodesta 1994 lähtien, mikä tarkoittaa, että mikäli avioerojen kehityksessä ei tapahdu merkittäviä muutoksia, arviolta lähes puolet avioliitoista päättyy eroon (Kuvio 1). Suomen eronneisuusluku on ollut Euroopan Unionin korkeimpien joukossa 2000-luvulla.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Juhani Salo

 

 Katso myös "eronneisuus lapsiperheissä" Perheet-osiossa.