(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio aukeaa uuteen ikkunaan.)

Kuviosta näkee, miten suuri osa kustakin ikäluokasta elää avoliitossa verrattuna avioliittoihin. Kuten kuviosta huomaa, avoliitot ovat Suomessa yleistyneet lukuun ottamatta yli 80-vuotiaita vuosia 1990 ja 2014 verrattaessa. Etenkin nuorimmille ikäryhmille avoliitto on usein ensimmäinen liitonsolmimismuoto.

Yhä useammat esikoislapset syntyvät nykyisin avoliittoihin.Vuonna 2014 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iän nousu jatkui yhden välivuoden jälkeen, kun molempien puolisoiden keski-ikä nousi 0,1 vuotta edellisestä vuodesta. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 30,7 ja miesten 32,9 vuotta.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Juhani Salo