Useimmissa parisuhteissa mies on muutaman vuoden naista vanhempi. Julkisuudessa keskustellaan vilkkaasti tätä suurempien ikäerojen pariskunnista tai siitä, miten yleistä on, että nainen on liiton vanhempi osapuoli. Esitämme muutamia perustietoja avioliittojen ikäeroista.

Suomalaisten aviopuolisoiden välinen ikäero on keskimäärin runsaat kolme vuotta. Kyse on useimmiten pareista, joissa mies on muutaman vuoden vaimoa vanhempi. Neljällä viidestä avioparista ikäeroa on enintään viisi vuotta. (Taulukko 1.)

Tilastokeskuksen mukaan 20 vuotta tai suurempi ikäero oli Suomessa vuonna 2012 runsaalla 4500 avioparilla, mikä on 0.46 prosenttia kaikista avioliitoista. Yli 30 vuotta ikäeroa löytyy vain 406 avioliitosta. (Taulukko 1.)

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevat parit eroavat aviopareista suuremmalla ikäerollaan. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 Suomessa eli yli 4 500 naista ja miestä rekisteröidyssä parisuhteessa ja parien ikäero oli keskimäärin 5,7 vuotta. Miesparien ikäero oli keskimäärin 7,1 vuotta, mikä on selvästi naisparien keskimääräistä ikäeroa, 4,7 vuotta, suurempi.

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla oli myös aviopareja useammin yli 20 vuoden ikäero. Vähintään 20 vuoden ikäero oli 3,5 prosentilla rekisteröidyistä pareista, joista miespareja oli selvästi useampi (7,1 %) kuin naispareja (0,9 %). Sen sijaan samanikäisten osapuolten osuus rekisteröidyillä pareilla oli 8,3 prosenttia.

Taulukko 1. Avioparien ikäerot 1990 ja 2012 Suomessa.

 19902012
Keskimääräinen ikäero3,4 vuotta3,4 vuotta
Mies vanhempi68,5 %67,1 %
Puolisot samanikäisiä11,3 %12,4 %

 

 1990 2012 
 N%N%
Ikäero +/-5 vuotta813 51781806 86280,7
Ikäero 20+ vuotta2 9880,34 5700,46
ikäero 30+ vuotta1990,024060,04
Aviopareja yhteensä1 004 514 1 000 003 

 

 

Ikäeroissa on tapahtumassa mielenkiintoisia muutoksia länsimaissa. Vaikuttaa siltä, että ”normiliitto”, joissa aviomies on kaksi vuotta vaimoaan vanhempi, on tulossa hieman vähemmän yleiseksi. Esimerkiksi Norjassa ja Iso-Britanniassa on havaittu kasvua sekä suurten ikäerojen liitoissa että liitoissa, joissa puolisot ovat yhtä vanhoja. Suomessa on merkkejä samanlaisesta trendistä.

Pariskuntien pieniä ikäeroja pidetään globaalissa mittakaavassa merkkinä tasa-arvosta. Suurten varallisuuserojen ja järjestettyjen avioliittojen maissa solmitaan enemmän sellaisia liittoja, joissa nuori nainen naitetaan paljon vanhemmalle miehelle. Tällöin liitto solmitaan usein vastoin naisten tahtoa tai tunteita, koska useimmat nuoret naiset ihastuvat vertaisryhmien poikiin.

Vaikka länsimaissa suurten ikäerojen pariskunnat eivät enää kohtaa vastaavia ongelmia, heihin kohdistuu helposti sosiaalista paheksuntaa. Paheksuntaa esiintyy erityisen herkästi, mikäli nuoremman puolison ikä on pienempi kuin se luku joka syntyy, kun vanhemman puolison ikä jaetaan kahdella ja siihen lisätään seitsemän vuotta.

Stereotypian mukaan menestynyt mies voi saada nuoria naisia vanhanakin. Tutkimukset kuitenkin todistavat, että suuret ikäerot ovat tavallisimpia alhaisissa tuloluokissa ainakin länsimaissa. Hieman keskimääräistä yleisempiä ne ovat myös yläluokissa.

Tavallista suurempi ikäero ei ole tutkimusten mukaan selvä riski parisuhteen kestävyyden kannalta. Joidenkin tutkimustulosten mukaan niin sanotuissa ”May-December” liitoissa on hieman korkeampi eroriski, toiset eivät löytäneet mitään yhteyttä ikäeron ja avioeroriskin välillä. Vain liitot, joissa nainen on selvästi vanhempi, päätyvät tavallista useammin eroon. Joidenkin tutkimustietojen mukaan väkivaltaisuuden riski myös kasvaa hieman liitoissa, joissa mies on paljon vaimoaan vanhempi.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anna Rotkirch

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen