(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio aukeaa uuteen ikkunaan.)

Kuvio 1 kuvaa lapsiperheitä perhetyypin mukaan eri vuosikymmeninä. Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä on kaksinkertaistunut 1970-luvulta nykypäivään tultaessa. 2000-luvulla yksinhuoltajaperheiden osuudet ovat pysytelleet suunnilleen samalla tasolla.  Vuonna 2014 lapsiperheistä lähes 120 000 eli 20,8 prosenttia oli yksinhuoltajaperheitä. Yleensä yksinhuoltajana toimi äiti: vuonna 2014 yksinhuoltajaäitejä oli 103 115 eli 18 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Yksinhuoltajaisien osuus oli 16 430 eli 2,9 prosenttia. On muistettava, että suurimmassa osassa yksinhuoltajaperheistä myös etävanhempi osallistuu lapsen hoitoon ja lapsi tosiasiallisesti asuu ainakin osan aikaa myös etävanhemman luona.

Yhden vanhemman lapsiperheiden yleisyydessä on selvää alueittaista vaihtelua. Eniten vuonna 2012 yhden vanhemman lapsiperheitä on Päijät-Hämeessä (22,8 %) ja Uudellamaalla (22,6 %). Päijät-Hämeessä osuus on korkea Lahden ja Uudellamaalla Helsingin johdosta. Helsingissä noin 28,3 prosenttia lapsiperheistä on yksinhuoltajaperheitä. Vantaalla yhden vanhemman lapsiperheitä oli 23,5 prosenttia ja Espoossa 19,7 prosenttia lapsiperheistä.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Heini Väisänen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Juhani Salo

 

Lähteet

Helsingin seudun aluesarjat, Tilastokanta.

TIlastokeskuksen perhetilastot.