(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuvio 1 kuvaa raskaudenkeskeytyksiä Pohjoismaissa vuosina 1970–2011 tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Jo 1980-luvulta lähtien Suomessa on tehty keskimäärin vähemmän raskaudenkeskeytyksiä kuin muissa Pohjoismaissa. Vielä 1970-luvun puolivälissä Tanskassa tehtiin eniten abortteja, mutta nykyisin abortteja tehdään eniten Ruotsissa. Maiden osuudet keskeytyksistä ovat pysyneet 2000-luvulla lähes ennallaan.

Pohjoismaissa tehtiin vuonna 2011 noin 80 500 raskaudenkeskeytystä, mikä on noin 13,9 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohti. Suomessa suoritetaan nykyisin suunnilleen yhdeksän raskaudenkeskeytystä tuhatta 15–49-vuotiasta naista kohden vuodessa, kun taas esimerkiksi Ruotsissa vastaava luku vuonna 2011 oli 17,7. (Kuvio 2.) Yhteistä kaikille Pohjoismaille on keskeytysten ikäjakauma: suhteellisesti eniten keskeytyksiä tehtiin kaikissa maissa 20–24-vuotiaille. Teini-ikäisten keskeytysten määrä on laskenut 2000-luvulla kaikissa Pohjoismaissa.

Nykyiset lait raskaudenkeskeytyksistä ovat kaikissa Pohjoismaissa peräisin 1970-luvulta. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa abortin saa raskauden alkupuolella pyynnöstä, Suomessa ja Islannissa on joitain rajoituksia, mutta käytännössä abortin saa näissäkin maissa melko vapaasti. (Heino et al. 2009.)

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Heini Väisänen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen

 

Lähde

Heino, Anna & Gissler, Mika (2013): Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot 2011. Tilastoraportti 8/2013. Suomen virallinen tilasto.