(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuviosta 1 nähdään, kuinka suuri osuus Suomen ja muiden Pohjoismaiden työssäkäyvistä naisista on osa-aikaisissa töissä.

Kuviossa 2 on vertailtu vastaavia lukuja eri Euroopan maissa.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen