Taulukko 1. Toivottuja työaikaratkaisuja suomalaisilla työpaikoilla.

   
 ToimihenkilötTyöntekijät
Mahdollisuus kerätä työtunteja ja vaihtaa niitä pidemmiksi vapaiksi63 %61 %
Enemmän joustavuutta työaikoihin oman elämäntilanteen mukaan46 %51 %
Enemmän joustavuutta päivittäisiin työaikoihin31 %37 %
   

Lähde

Lammi-Taskula & Salmi 2004: Aikaa työlle, aikaa perheelle. Teoksessa: Salmi & Lammi-Taskula: Puhelin, mummo vai joustava työaika?

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen