Mikä on Liitytään yhteen -kampanja?

Kollaasikuva ihmisistä.

LIITYTÄÄN YHTEEN – HYVINVOINNIN, HYVIEN IHMISSUHTEIDEN JA IHMISOIKEUKSIEN PUOLESTA!

Liitytään yhteen on Väestöliiton uusi kampanja, jolla kerätään varoja ihmisten välisen yhteyden ja ihmisoikeuksien hyväksi.

Tänä jouluna Liitytään yhteen -kampanjalla vedotaan lapsiperheiden ja vanhemmuuden hyväksi. Jokainen lahjoitus on tärkeä.

Unelmamme on maailma, jossa ihmiset voivat hyvin ja jokaisella on ainakin yksi elämää rikastuttava ihmissuhde – maailma, jossa jokaista ihmistä kunnioitetaan ja häntä kohdellaan muiden kanssa samanarvoisesti omassa arjessaan ja koko yhteiskunnassa. Sinä voit olla mukana tekemässä tällaisesta maailmasta totta!

Liitytään yhteen -kampanjalla kerätään pitkäjänteisesti varoja Väestöliiton työhön lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin, hyvien ihmissuhteiden ja ihmisoikeuksien hyväksi.

Kampanjalla kerättävin varoin tuetaan mm. nuorille, perheille ja pareille tarjottavaa maksutonta matalan kynnyksen neuvontaa ja tukea ihmissuhteisiin, vanhemmuuteen, sukupolvisuhteisiin, nuoruuteen ja murrosikään, seksuaalisuuteen ja monenlaisiin arjen haasteisiin. Lahjoitusvaroin voidaan auttaa mahdollisimman monia saamaan apua varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäistä ongelmien syveneminen.

Lahjoitusvaroin tuetaan myös mm. perheystävällisyyden, yhdenvertaisuuden ja seksuaalioikeuksien hyväksi tehtävää vaikuttamistyötämme sekä syntyvyys- ja väestötutkimusta.

Tänä jouluna Liitytään yhteen -kampanjalla vedotaan lapsiperheiden ja vanhemmuuden hyväksi. LAHJOITA TÄÄLLÄ >>