Miten keräystuotto käytetään?

Osallistumalla Väestöliiton päivätyökeräykseen olette mukana ihmisoikeustyössä, edistämässä jokaisen oikeutta päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan.

Päivätyökeräyksen tuotolla tuetaan nuorille suunnattua seksuaalikasvatusta ja -neuvontaa Suomessa sekä haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaalioikeuksia kehittyvissä maissa. Teidän koulunne tuki ja jokaisen keräykseen osallistuvan oppilaan ja työnantajan tuki on äärettömän arvokas.

Nuorille suunnattu seksuaalikasvatus ja -neuvonta

Nuori tyttö ja poika.

Nuoret tarvitsevat tietoa seksuaalisuudesta ja murrosiässä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat pinnalla. Omaan seksuaalisuuteen tutustuminen on osa nuoruuden kehitystehtävää. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus antaa nuorelle eväitä tutustua omaan seksuaalisuuteensa omia ja muiden rajoja kunnioittaen.

Nuorille suunnatun seksuaalikasvatuksen tavoitteena on hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi. Seksuaalikasvatus tukee jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, oikeutta kokea oma seksuaalisuus hyvänä ja arvokkaana sekä tarjoaa mahdollisuuden pohtia omaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja oikea tieto parantavat nuoren kykyä pitää itsestään huolta ja välttää riskitilanteisiin joutumista.

Väestöliitto tuottaa nuorten seksuaalikasvatusta tukevia materiaaleja ja sisältöjä sekä tarjoaa nuorille ja nuorille aikuisille matalalla kynnyksellä ja maksuttomasti asiantuntevaa tietoa ja keskusteluapua seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista. Pyrimme tavoittamaan erityisesti niitä suomalaisnuoria, joilla tarve keskusteluavulle ja tiedolle on kaikkein suurin. Lisäksi viestimme ja jaamme tietoa nuorille seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyteen ja seksuaalioikeuksiin liittyvistä asioista mm. sosiaalisen median kautta.

Haavoittuvaisimmassa asemassa olevien ihmisten seksuaalioikeuksien tukeminen kehittyvissä maissa

Iloisia nuoria Malawissa.

Suurimpia haasteita seksuaalioikeuksien toteutumisessa kohtaavat sellaiset ihmiset, jotka tavalla tai toisella ovat yhteiskunnissa näkymättömimpiä. Siksi keskitymmekin kehitysyhteistyössämme kaikkein haavoittuvaisimpien ihmisten kohtaamiseen ja teemme töitä, jotta jokaisen ääni saataisiin kuuluviin. Panostamme siihen, että erityisesti vammaisten ihmisten sekä tyttöjen ja naisten seksuaalioikeudet toteutuisivat.  

Malawissa teemme töitä sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan ehkäisemiseksi. Voimaannutamme tyttöjä ja naisia sekä kannustamme erityisesti poikia ja miehiä kyseenalaistamaan perinteiset sukupuoliroolit ja haastamaan omia asenteita. Tätä työtä tehdään muun muassa kouluttamalla naisten ja miesten ryhmiä, tukemalla opettajia seksuaalikasvatuksessa ja vaikuttamalla päättäjiin.  

Afganistanissa, Tadzhikistanissa ja Nepalissa voimaannutamme erilaisilla koulutuksilla vammaisia ihmisiä tuntemaan heille kuuluvat seksuaalioikeudet ja vaatimaan niiden toteutumista. Muun muassa kampanjoilla lisätään kaikissa maissa tietoa ja muutetaan asenteita myönteisiksi vammaisten ihmisten seksuaalioikeuksia kohtaan. Terveydenhuollon henkilökuntaa koulutetaan, jotta heillä on enemmän työkaluja antaa laadukkaampia vammaisystävällisiä palveluita.