« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Väestöliitto » Historia

Historia

Väestöliiton Tampereen naistoimikunnan kesäsiirtolan lapset ja henkilökunta Siitamassa 29.7.1945.

Väestöliitto perustettiin vuonna 1941. Väestöliiton perustajajäseniä olivat Suomalaisuuden Liitto, Nouseva Suomi ja Suomen Sosiaalidemokraattinen Työläisnaisliitto.

Väestöliitto perustamisen taustalla oli huoli Suomen alhaisesta syntyvyydestä ja lapsiperheiden heikoista elinoloista. Liiton tuli sääntöjensä mukaan tehdä valistustyötä, puuttua lapsiperheiden elämää vaikeuttaviin epäkohtiin ja edistää yhteiskunnallisia uudistuksia.

Väestöliitto keskittyi ensimmäisinä toimintavuosinaan sotaorpojen auttamiseen ja jälleenrakennustyöhön. Äitien, lasten ja koko väestön elinehtojen parantaminen olivat tuolloin mittavia haasteita. Kotisisarkoulutus käynnistyi heti sodan jälkeen. Pian sodan jälkeen myös ehkäisy- ja seksuaalikasvatusasiat tulivat mukaan liiton toimintaan. Tätä varten pareja ja perheitä tukemaan perustettiin avioliittoneuvoloita.

Väestöntutkimuslaitos perustettiin vuonna 1946 tuottamaan tutkittua tietoa poliittisen vaikuttamisen taustalle. Asuntopolitiikassa toimittiin aktiivisesti ja vaikutettiin aravalainsäädännön syntymiseen. Väestöliitto oli myös keskeisesti perustamassa ja luomassa Tapiolaa.

Perinnöllisyysneuvonta aloitettiin vuonna 1951 ja lapsettomuuden hoidot vuonna 1986.

Kun suomalaiset oli opetettu ehkäisemään, seksuaaliterveyden alalla keskityttiin entistä voimakkaammin nuorten seksuaalikasvatukseen. Nuorten avoimet ovet perustettiin vuonna 1988 ja sen tavoitteena oli tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Myöhemmin toimintaan ovat tulleet mukaan Miehen aika ja seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneiden nuorten tukipalvelu, Nuska.

Perheiden hyvinvointia edistettiin tukemalla vanhemmuutta ja parisuhteita. Avioliitto- ja perheneuvoloiden perintönä syntyivät perheklinikat ja myöhemmin pikkulapsiperheitä tukeva perheverkko. Parisuhdeprojektin siivittämänä parisuhdekeskus perustettiin vuonna 2008. Maahanmuuttajaperheiden kotoutumista edistämään perustettiin vuonna 2003 monikultuurinen osaamiskeskus, Kotipuu.

Kehitysyhteistyö käynnistyi Väestöliitossa vuonna 1985. Sen tavoitteena oli edistää seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia kansainvälisellä tasolla. Äitiysterveyden edistäminen sekä ihmisten oikeus ja mahdollisuudet itse päättää lastensa lukumäärästä ja lastenhankinta-ajasta ovat tämän toiminnan kulmakiviä.

Tänä päivänä Väestöliitosta on kehittynyt aktiivinen asiantuntija ja vaikuttaja niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

 

Väestöliiton kehittämä nukkumattisarjavuode meni päiväksi pieneen tilaan ns. vuodekaappiin. Kuva vuodelta 1944.

Väestöliiton aloitteesta on saatu aikaiseksi:

 • äitienpäivästä virallinen juhlapäivä 1941
 • perhelisälaki 1943
 • kotisisar/kodinhoitajakoulutus 1945
 • lapsilisäjärjestelmä 1948
 • aravalainsäädäntö 1949
 • perhe- ja avioliitto- sekä perhesuunnitteluneuvonta 1947
 • perinnöllisyysneuvonta 1951
 • Asuntosäätiö ja Tapiolan rakentaminen 1953
 • alkuraskauden terveystarkastus 1962
 • kondomien laaduntarkastus 1973
 • väestötieteen professuuri Helsingin yliopisto 1974
 • perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkärien koulutus 1979

 


22.10.2020 klo 19:05:45