Väestöliiton lastenhoitokuvasto vuodelta 1953.
Verenpaineen mittaus odottavalta äidiltä v. 1950

 

Väestöliitto ryhtyi heti perustamisensa jälkeen tekemään valistustyötä ja edistämään yhteiskunnallisia uudistuksia väestön elinehtojen parantamiseksi.

Liiton ensimmäinen kansanterveystyön ohjelma ilmestyi 1940-luvun alussa. Siinä tähdennettiin, että liiton väestöpoliittisesti tärkein tehtävä oli torjua ”rikollisia keskenmenoja” eli laittomia abortteja. Ne aiheuttivat naisille monenlaisia terveydellisiä haittoja mm. hedelmättömyyttä. Erityisen tärkeänä liitto piti äitiyssuojelun kehittämistä, abortintorjuntatyötä sekä sukupuolivalistuksen ja avioliittoneuvonnan antamista. Synnyttävän naisen terveys, lapsen hyvinvointi, perhe-elämän toimivuus ja avioliiton ihmissuhteet olivat liiton neuvolatoiminnan lähtökohtina.

Väestöliiton ensi vuosien ohjelmissa vaadittiin mm., että jokaiseen kuntaan olisi saatava äitiys- ja lastenneuvoloita. Äitiyshuollon tehostamisessa tärkeänä nähtiin kätilölaitoksen toiminnan parantaminen ja eri puolille maata perustettavat keskussynnytyssairaalat erikoislääkäreineen.

Vuonna 1946 seksuaalikasvatus- ja ehkäisykysymykset tulivat Väestöliiton ohjelmaan. Synkkä aborttitilanne oli tärkeä syy siihen, että liitto ryhtyi syntyvyydensäännöstelyn esitaistelijaksi. Yleisölle järjestettiin luentoja, joissa käsiteltiin ehkäisytekniikkaa. Kansanterveystoimiston lääkärit luennoivat oppi- ja ammattikouluissa, ja nuorille lääkäreille järjestettiin ehkäisykursseja. Liitto ryhtyi tuomaan maahan ohuita kumisia raskaudenehkäisyyn tarkoitettuja kuppeja eli pessaareja.

Vuonna 1947 perustettiin ensimmäinen avioliittoneuvola Helsinkiin. Muutaman vuoden kuluttua niitä oli jo yhdeksällä paikkakunnalla maakuntakeskuksissa. Neuvoloissa annettiin mm. syntyvyydensäännöstelyneuvontaa avioliittoon aikoville ja tehtiin terveystarkastuksia.

1970-luvun alussa Väestöliitto toi maahan kondomeja ja järjesti näyttäviä mainoskampanjoita kondomin käytön puolesta.