Käsityötunti Virkkalan kotisisaropistossa 1949

 

Vuonna 1945 Väestöliitto aloitti kotisisarkoulutuksen kotiapulaispulaa ja monilapsisten perheiden arkea helpottamaan. Koulutuksen tavoitteena oli luoda sosiaalisesti arvostettu ja mahdollisimman hyvän ammattitaidon omaava kotitaloustyöntekijöiden ammattikunta – kotisisaret.

Koulutus kesti 23 kuukautta, joka sisälsi 1,5 vuoden harjoittelujakson. Valmistuttuaan opiskelija sai kotisisaren arvon, merkin ja virkapuvun. Koulutuksen avulla monet maaseudun nuoret naiset saivat hankittua itselleen ammatin ja pääsivät ansiotyöhön.

Ensimmäiset kotisisaret valmistuivat vuonna 1947 Meriharjun kotisisaropistosta, joka sijaitsi Vuosaaressa Skatan kartanon päärakennuksessa. Osa heistä sijoittui yksityisperheisiin, osa yritysten palvelukseen. Vähitellen myös kunnallisten kodinhoitajien virkojen määrä kasvoi, mikä tarjosi kotisisarille työpaikkoja.

Vuoden 1986 loppuun mennessä Väestöliitto oli kouluttanut yhteensä 3 778 kotisisarta/kodinhoitajaa. Vuoden 1987 alusta Väestöliitto luopui kodinhoitajakoulutuksesta. Opiston ylläpito-oikeus siirtyi tuolloin Helsingin kaupungille, joka jatkoi kodinhoitajakoulutusta Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa. Myöhemmin kodinhoitajakoulutus muuttui perushoitajakoulutukseksi.

Vastavalmistuneet kotisisaret Meriharjun kotisisaropistossa 28.5.1954