Väestöliitto

  • tuottaa palveluita
  • vaikuttaa yhteiskuntaan ja yleiseen mielipiteeseen
  • tutkii

Nämä toimet luovat yhdessä pohjan liiton asiantuntijuudelle.

Vaikuttaminen
Väestöliitto vaikuttaa perhe-, väestö-, seksuaaliterveys- ja kehitysyhteistyöpolitiikassa. Näiden alojen lainsäädäntöön ja päätöksentekijöihin halutaan vaikuttaa ihmisoikeuksia edistävän ja lapsi- ja perheystävällisemmän yhteiskunnan luomiseksi. Liitto pyrkii vaikuttamaan myös asenteisiin. Mediavaikuttaminen on tärkeä osa liiton toimintaa.

Palvelut
Väestöliitto tarjoaa verkossa palveluita nuorille, lapsiperheille ja parisuhteessa eläville. Perheitä on monenlaisia ja eri perheet tarvitsevat erilaisia palveluita. Palveluiden avulla tuetaan perheellistymistä, lapsiperheiden hyvinvointia, parisuhteiden toimivuutta sekä nuorten tervettä ja tasapainoista kasvua.

Tutkimus
Väestöliittossa on omaa tutkimustoimintaa, jota tehdään Väestöntutkimuslaitoksella. Palvelumme ja vaikuttamistoimintamme nojaavat tutkittuun perhe-, väestö-, seksologiseen ja lääketieteelliseen tietoon.