Poikien puhelin tasa-arvon edistäjänä

Väestöliitossa vaikutetaan poikien ja nuorten miesten puhe- ja kommunikointitapaan sekä sitä kautta tasa-arvon kehitykseen. Poikien puhelin -palvelumallissa edistetään kommunikointia, jossa eri sukupuolten kommunikointitavat otetaan huomioon. Mieserityisen pahoinvoinnin vähentäminen (ennaltaehkäisevä toiminta nuoruusvaiheen päihteiden käytön, hengelle ja terveydelle vaarallisen riskinoton, väkivallan ja itsetuhoisuuden vähentämiseksi) edistää välillisesti naisten ja perheiden hyvinvointia. Poikia tuetaan mieheksi kasvussa ja korostetaan miehenä olemisen moninaisuutta, johon kuuluu laaja sukupuoliroolien kirjo ja yksilön valinnanvapauden lisääminen.

Eri kanavien kautta saavutetaan vuodessa useita tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia poikia: vastattuja puheluja noin 10 000, chatissa noin 1000 poikaa ja nuorta miestä, YouTube-videoita katsotaan noin 180 000 kertaa vuodessa (kevääseen 2017 mennessä katsottu yhteensä 239 000 kertaa, vuoden 2017 loppuun mennessä arviolta yhteensä 450 000-480 000 katselukertaa). Videoiden myötä käydään netissä keskustelua, mikä tuo katseluun mukaan interaktiivisuutta.