Tasa-arvo- ja seksuaaliterveystietoa turvapaikkayksikköihin eri paikkakunnilla vapaaehtoisia kouluttamalla

Väestöliitto kouluttaa vuonna 2017 yhteensä 77 vapaaehtoista vertaisryhmän ohjaajiksi ja mentoreiksi tasa-arvo- ja seksuaaliterveysteemoista eri puolilla Suomea. Koulutus tapahtuu yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa Vaasassa, Joensuussa, Lieksassa, Kuopiossa, Turussa, Helsingissä. Vapaaehtoisia koulutetaan dialogiseen keskusteluun miesten ja naisten rooleista, vuorovaikutuksesta, itsemääräämisoikeudesta ja kunnioituksesta, seksistä ja lastensaannista. Näin lisätään maahanmuuttajayhteisöjen omaa osaamista ja tuodaan aihepiiriin liittyvää tietoa saataville oman yhteisön luotetulta henkilöltä. Helsingissä toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki, muualla maassa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lähisuhteita, seksuaalisuutta ja tasa-arvoa kehystävät lainsäädännölliset ja suomalaisen tapakulttuurin seikat eivät ole itsestään selviä muista yhteiskunnista tuleville muuttajille. Tieto suomalaisesta tasa-arvoajattelusta ja lainsäädännöstä ennaltaehkäisee ongelmia ja tukee osallisuutta sekä elämänhallintaa. Näin myös vähennetään mahdollisia ristiriitatilanteita interkulttuurisissa kohtaamisissa.

Ryhmätoiminta ja mentorointi ovat toimivia tapoja auttaa maahan muuttanutta käsittelemään kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä, tunteita ja ajatuksia. Sosiaaliset verkostot ja ohjattu keskustelu muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa vahvistavat itseymmärrystä ja antavat voimavaroja. Kouluttamalla vapaaehtoisia ja maahanmuuttajayhteisöjen jäseniä toimimaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden parissa lisätään ymmärrystä suomalaisesta tasa-arvoajattelusta. Keskustelu on ainoa keino luoda otollinen maaperä ajattelutapojen muutokselle sekä kantaväestön että maahan muuttaneiden parissa. On tarpeen rikkoa sekä kantaväestön että tulijoiden ennakkokäsityksiä toisten ajattelutavoista.