« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Väestöliitto » Mitä Väestöliitto tekee? » Vaikuttamistyö » Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

Väestöliiton eduskuntavaaliteemat vuoden 2019 vaaleissa liittyvät Suomen väestöpolitiikkaan, lasten, nuorten ja perheiden asemaan sekä seksuaalioikeuksiin.

Alla teemat ja niiden sisällä olevat keskeiset vaatimukset. Koko vaaliohjelmamme löytyy pdf:nä ja näille sivuille teemoittain avattuna. Olemme myös valmistelleet vaalitavoitteisiimme perustuvan osin tutkimuksellisen ja kattavan yleisen tausta-aineistomme ja erityisesti kehityspolitiikkaan liittyvän täsmennyksen. Linkitämme tähän myöhemmin vaaleihin liittyvät blogit.

Seuraa meitä myös twitterissä, jossa vaaliasioita nostetaan esiin.

Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa

Esitämme:

  1. Vaalien jälkeisen hallituksen on otettava väestöllinen haaste vakavasti. Sen on linjattava kestävän väestökehityksen periaatteet, jotka pitävät sisällään toivotun väestörakenteen syntyvyyden, ikääntymisen ja maahanmuuton valossa ja ottavat huomioon ekologisen kestävyyden. Yhteiskunnassa on tuettava sitä, että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa.
  2. Hallitus valmistelee toimenpideohjelman poikien ja miesten osallisuuden vahvistamiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi.

Lapsi-, nuoriso- ja perheystävällisyys käytäntöön

Esitämme:

  1. Lapsistrategiatyötä on jatkettava ja lasten ja nuorten ja perheiden palvelujen uudistamista vietävä eteenpäin.
  2. Lapsen etu, sukupuolten tasa-arvo ja erilaisten perheiden yhdenvertaiset mahdollisuudet tulee olla perustana mm. perhevapaa- ja sosiaaliturvauudistuksessa.
  3. Toisen asteen koulutukseen on panostettava esimerkiksi kehittämällä sen maksuttomuutta.
  4. Työelämää on kehitettävä perheystävällisyyden näkökulmasta.
  5. Maahanmuuttajien perheenyhdistämistä on helpotettava.

Seksuaalioikeudet on taattava yhdenvertaisesti kaikille

Esitämme:

  1. Suomen kehitysyhteistyömääräraha on nostettava 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja seksuaali-, lisääntymisterveyden ja -oikeuksien on oltava kehityspolitiikan painopiste.
  2. Maksuton ehkäisy ja siihen liittyvät palvelut on taattava alle 25-vuotiaille Suomessa. Ehkäisyn maksuttomuus poistaa yhden esteen ehkäisyn käytöltä ja mahdollistaa ehkäisyn käytön tasapuolisesti kaikille nuorille. Tämä suojaa suunnittelemattomilta raskauksilta ja seksitaudeilta.
  3. Translaki eli laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (563/2002) on uudistettava ja korvattava sukupuolen moninaisuuden tunnustavalla ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien transsukupuolisten itsemääräämisoikeutta turvaavalla lainsäädännöllä.

15.10.2019 klo 05:04:52