« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Väestöliitto » Mitä Väestöliitto tekee? » Vaikuttamistyö » Eduskuntavaalit 2019 » Väestöpolitiikka

Väestöpolitiikka

Suomi tarvitsee kestävää väestöpolitiikkaa

Syntyvyyden lasku korostaa lapsi- ja perheystävällisen yhteiskunnan merkitystä. Hyvinvointia ja kestävää kehitystä ei voi rakentaa vain työelämän tai koulutukseen osallistumisen ehdoilla. Lapsista on kannettava yhteistä vastuuta ja erilaisia perhesuhteita on tuettava eri elämänvaiheissa. Jokaisen ihmisen mahdollisuuksia perheellistyä ja toteuttaa omaa toivottua lapsilukuaan on tuettava. Eriarvoistumista on vähennettävä ja erityisesti nuorten miesten syrjäytymiskehitykseen puututtava vakavammin.

Esitämme:

  1. Vaalien jälkeisen hallituksen on otettava väestöllinen haaste vakavasti. Sen on linjattava kestävän väestökehityksen periaatteet, jotka pitävät sisällään toivotun väestörakenteen syntyvyyden, ikääntymisen ja maahanmuuton valossa ja ottavat huomioon ekologisen kestävyyden. Yhteiskunnassa on tuettava sitä, että jokainen voi toteuttaa oman lapsitoiveensa.
  2. Hallitus valmistelee toimenpideohjelman poikien ja miesten osallisuuden vahvistamiseksi ja voimavarojen vahvistamiseksi.

9.8.2020 klo 19:39:38