« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Väestöliitto » Mitä Väestöliitto tekee? » Vaikuttamistyö » Perhepolitiikka

Perhepolitiikka

Perhepoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on turvata tasapainoinen, yksilöiden elämää rikastuttava sekä vanhempien ja parisuhteiden hyvinvointia ja lasten kehitystä tukeva perhe-elämä. Väestöliitto on erityisen huolissaan hyvinvoinnin epätasaisesta jakaantumisesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja lapsiperheiden köyhyyden lisääntymisestä.

Väestöliiton perhepoliittinen vaikuttaminen perustuu monipuolisesta ja laajasta asiakaspalvelusta sekä tutkimuksesta saatuun tietoon. Kansalaismielipide nousee erityisen hyvin esiin vuosittain kerättävässä Väestöliiton perhebarometrissä. Tutkittua tietoa on perheiden sosiaalisesta, psyykkisestä ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Näiden pohjalta Väestöliitto linjaa kannanottojaan ajankohtaisiin asioihin kuten esimerkiksi perhevapaaseen. Myös parisuhteisiin ja lastenhankintaan liittyviä toiveita ja valintoja selvitetään tutkimuksin.

Väestöliiton mielestä yhteiskunnan on luotava olosuhteet ja edellytykset, jotka edistävät ihmisten lastenhankintaan liittyviä toiveita. Lähtökohtana on, että jokainen lapsi voisi syntyä toivottuna ja että jokainen toivottu lapsi voisi syntyä.

Väestöliitto seuraa Suomen hallituksen perheitä koskevia toimia. Liitto pyrkii yhdessä muiden perhekysymysten parissa työskentelevien järjestöjen kanssa vaikuttamaan suomalaiseen perhepolitiikkaan. Väestöliitto tuo päättäjien tietoon, mitä perheet odottavat yhteiskunnalta ja kertoo perheellistymisen myönteisistä puolista. Valmistelussa olevista asioista tehdään lausuntoja ja kannanottoja.

Väestöliitto toimii myös työmarkkinaosapuoliin päin. Työn ja perheen yhteensovittaminen, työajan joustot ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun korostaminen ovat tärkeitä kysymyksiä.

Työnantaja, joka täyttää perheystävällisyyden kriteerit, voi saada Väestöliitto ry:n myöntämän Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen. Tunnus kertoo työnantajan sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen ja organisaation sosiaalisesta vastuullisuudesta.

 


9.8.2020 klo 20:30:05