Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Maaseutu tyhjenee edelleen ja väestö keskittyy samalla asutuskeskuksiin sekä Etelä-Suomeen. Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta yhä nopeammin suurten ikäluokkien ikääntyessä. Toisaalta työmarkkinoille tulee yhä pienempiä ikäluokkia. Vuodesta 2008 lähtien työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin sinne tulee.

Väestöliitto haluaa lisätä päättäjien ja kansalaisten kiinnostusta väestökysymyksiin. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos tuottaa ja kokoaa luotettavaa tietoa päätöksentekoa varten. Liitto osallistuu aktiivisesti Suomessa käytävään väestöpoliittiseen keskusteluun ja tuo siihen tuoreita näkemyksiä. 

Väestöliiton tavoitteena on tasapainoinen ja ennustettava väestönkehitys. Tämä edellyttää konkreettisia tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Keskeinen tavoite on pitää Suomen väestö vähintään nykyisellään, noin 5,3 miljoonassa, vuoteen 2040. Tavoite edellyttää niin syntyvyyteen kuin maahanmuuttoonkin vaikuttamista. Syntyvyyden kannalta keskeistä on toivotun lastenhankinnan tukeminen ja perhepolitiikka, muuttoliikkeen kannalta kotouttamis- ja maahanmuuttopolitiikka.

Maahanmuutto ei ole vain väestörakenteeseen ja työvoimaan vaikuttava tekijä vaan myös kotoutumis- ja yhdenvertaisuuskysymys. Väestöliitto antaa lausuntoja maahanmuuttajien kotoutumiseen ja ulkomaalaisten asemaan liittyviin lakiehdotuksiin.

Väestöliiton Monikulttuurisuustiimi pyrkii vaikuttamaan erityisesti maahanmuuttajien perhesuhteiden turvaamiseen ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Osaamiskeskus konsultoi ammattilaisia, antaa neuvontaa maahanmuuttajille ja tuottaa materiaaleja ja osaamista kotouttavan työn tueksi.