Strategisen tason selvitykset ja ohjelmat

 • Väestöpoliittinen selvitys ja linjaukset. Miten väestönkehitykseen voidaan ja pitäisi vaikuttaa 2020-luvun Suomessa.
 • Selvitys ihmisoikeuksien tilasta. Väestöliiton tehtäviin liittyvät ihmisoikeudet ja vaikuttamisohjelma.
 • Väestöliiton kansainvälisen kehitystyön linjaus. Vaikuttamisen ja hanketyön painotukset YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta.
 • Perhe- ja lapsipoliittiset linjaukset. Vaikuttaminen hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan, sote-uudistukseen ja muihin hallituksen toimenpiteisiin ja lainsäädäntötyöhön.

Hyvinvointiohjelmat

 • Hyvinvointia ja parempaa seksuaaliterveyttä nuorille, nuorille aikuisille ja pareille: RAY:n avustuskohde Nuoret, nuoret aikuiset ja parit ja sitä täydentävät hankkeet. Edistetään elämänhallintaa ja arjessa suoriutumista. Lisätään nuorten ja aikuisväestön ihmisoikeuksia, toimintakykyä, seksuaaliterveyttä, aggressionhallintaa, yhteisöllisyyttä sekä parisuhde- ja ihmissuhdetaitoja.
 • Hyvä vanhemmuus ja turvallinen lapsuus monimuotoisissa perheissä: RAY:n avustuskohde Perheet ja lapset, RAY-hanke Perheystävällisesti töissä, 31.3.2018 asti ja niitä täydentävät hankkeet. Vahvistetaan perheiden elämänhallintaa ja arjessa jaksamista. Vahvistetaan vanhempien ja lasten ihmisoikeuksia sekä perheiden terveyttä ja toimintakykyä, yhteisöllisyyttä ja ihmissuhdetaitoja, kotoutumista ja työelämäosallisuutta. Parannetaan perheen ja työn yhteensovittamista erityisesti pikkulapsiperheissä.

Toiminnan kehittämisen kärkihankkeet

 • Väestöliiton sähköinen palvelualusta NGODigi – järjestölähtöisen palvelualustan investointi-, kehittämis- ja kumppanuushanke
 • Kumppanuus lisää järjestötyön vaikuttavuutta – Selvitys ja toimenpiteet Väestöliiton roolin vahvistamiseksi jäsenjärjestöjen palveluorganisaationa sekä kumppanuustyössä verkostojen risteysasemana
 • Ihmisten Väestöliitto – Selvitys ja toimenpiteet Väestöliiton toiminnan kohderyhmien osallistamiseksi systemaattisesti vaikuttamistyön sisältöjen tuottamiseen ja kampanjoinnin, palvelujen ja muiden toimintojen kehittämiseen. Nuoret ovat keskeinen osallistujaryhmä. Osallistamiseen liittyy viestinnän selkeys ja palvelujen tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan eri kielillä. Myös ruotsin- ja englanninkielisten palvelujen laajentamista selvitetään.

Konsernin sisäiset kehittämishankkeet:

 • Väestöliiton voimavarahuolto – Jatketaan konsernin talouden tasapainottamista ja huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista toiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi.
 • Väestöliitto-konsernin hyvä hallintotapa – Liiton organisaatio, talous- ja hallintoprosessit sekä henkilöstöpoliittiset linjaukset selkeytetään. Konserniyhtiöiden tukipalveluiden laskentaperiaatteet määritellään ja pannaan toimeen. Myös sisäistä tarkastusta vahvistetaan. Omavalvonnan/itseohjauksen kehittämisessä verkostoidutaan muiden järjestöjen kanssa.
 • Väestöliiton varainhankinnan vaihtoehdot – Selvitys ja linjaukset varainhankinnan kehittämiseksi Väestöliitto-konsernissa.
 • Väestöliiton yritystoiminnan kehittäminen – Väestöliitto-konsernin yritysten yhteiset strategiset linjaukset sekä selvitys ja linjaukset liiketoimintamahdollisuuksista.

Liite: TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

 

Kuva: Katja Tähjä
Kuva: Katja Tähjä
Kuva: Katja Tähjä
Kuva: työryhmä Tarja Santalahti, Kari ja Anne Saaristo