Väestöliitto jakaa palkintoja, joiden avulla annetaan tunnustusta erityisesti perheiden hyväksi toimimisesta ja vaikuttamisesta. Väestöliitto jakaa ajoittain myös apurahoja, jotka liittyvät lähinnä lapsiperheiden hyvinvointiin.

Palkinnot
 

Tirkistys tulevaisuuteen -tunnustuspalkinto

Väestöliitto palkitsee vuosittain kotien ja perheiden hyväksi toimineen yksityisen henkilön, ryhmän tai yhteisön Tirkistys tulevaisuuteen -nimisellä tunnustuspalkinnolla. Palkinto jaetaan syksyllä. Tarkoituksena on antaa tunnustusta toiminnasta perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Elsa Enäjärvi-Haavion palkinto

Elsa Enäjärvi-Haavion palkinto jaetaan Kotisisaropiston kannatusyhdistyksen rahaston tuotosta joka toinen vuosi naiselle:
- joka työssään tai toiminnassaan on merkittävästi osallistunut perhe- ja väestöpolitiikan kehittämiseen
- tai edistänyt naisen osallistumismahdollisuuksia perheen, työn tai yhteiskunnallisen toiminnan piirissä

V.J. Sukselainen -palkinto

Viiden vuoden välein myönnetään tunnustuksena perheellistymisen, perhekustannusten tasauksen tai perheiden talouden edistämisestä V.J.Sukselaisen palkinto. Ensimmäinen palkinto jaettiin vuonna 2001.

Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinto

Parhaasta väestötieteellisestä kuolleisuus- ja terveystutkimuksen opinnäytteestä myönnetään joka toinen vuosi  Väinö Kanniston rahaston tunnustuspalkinto.
 

Apurahat

 

Suomen Kotien Kukkasrahasto

Suomen Kotien Kukkasrahasto on säätiö, joka jakaa apurahoja lapsiperheiden ja nuorten kodinperustajien elinolojen parantamiseksi liittyvään tutkimukseen ja toimintaan. Säätiö avustaa erityisesti hankkeita, joilla edistetään hyvää lapsuutta, nuoruutta tai perhe-elämää. Säätiö ei avusta pro-gradu –töitä tms opinnäytetöitä. Avustusten hakuaika on vuosittain 30.4. mennessä.

Suomen Kotien Kukkasrahaston toimintaa voi tukea lahjoituksin ja testamentein.
Yhteyshenkilö on säätiön asiamies Arto Nikkarinen, puh. 050 511 3580,
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi.